Smeekbede bij een huwelijk en trouwen

Het huwelijk is een verbond tussen een man en een vrouw, wat zij aangaan op de weg van Allah en is binnen de islam zeer belangrijk. De profeet (vrede zij met hem) greep deze gelegenheid, het huwelijk tussen een man en een vrouw, altijd aan om een smeekbede te verrichten voor het kersverse echtpaar en om voor hen om het goede te vragen.

Dua bij huwelijk in het Arabisch

بارَكَ اللّهُ لَك، وَبارَكَ عَلَـيْك، وَجَمَعَ بَيْـنَكُما في خَـيْر

Betekenis van de smeekbede bij het huwelijk

Moge Allah jullie huwelijk zegenen en Zijn zegeningen aan jullie schenken en jullie samenbrengen in het goede.

Uitspraak van de dua bij trouwen

Baaraka Allahoe laka, wa baaraka 3alayka wa djama3a baynakoemaa fie gayr.

Extra informatie

De smeekbede staat vermeld in Aboe Dawoed, Ibn Maajah en in At-Thirmidhi.

Meer informatie over het het huwelijk in de islam.