Gebed / salah

Het gebed wordt in het Arabisch ook wel salah genoemd (of salat). Het gebed is als het ware een gesprek met Allah, een band met Allah die de gelovige onderhoudt. Dagelijks richt de moslim zich tot de qiblah (de richting waar de moslim naar toe bidt) en verricht door middel van bepaalde handelingen en uitspraken het gebed tot Allah.

Het gebed is een zeer belangrijke steunzuil binnen de islam. Wanneer iemand de geloofsgetuigenis uitspreekt, is de volgende stap het verrichten van het gebed. Het gebed maakt de gelovige sterk en het herinnert de gelovige aan Allah. Dagelijks zijn we druk met werk, school en andere verplichtingen. Hierdoor wordt vaak het doel van de schepping van de mens vergeten: het aanbidden van Allah. Maar doordat de moslim zich vijf keer per dag tot Allah dient te richten in het gebed, worden we weer herinnerd aan ons doel, we vernieuwen de band met onze Heer en we verrichten natuurlijk een daad van aanbidding.

Het belang van het gebed wordt ons duidelijk in het feit dat we op de Dag des Oordeels allereerst ondervraagt zullen worden over het gebed. De Profeet (vrede zij met hem) zei: “De eerste van zijn daden waarover de dienaar op de Dag des Oordeels rekenschap gevraagd zal worden, is zijn salah. Wanneer die in orde bevonden wordt, slaagt hij en heeft hij succes; wanneer die niet in orde bevonden wordt, is hij geruïneerd en verloren. Wannneer hij tekortschiet met betrekking tot zijn verplichte gebeden, zal de Heer zeggen: “Bekijk of er bij de vrijwillige handelingen van Mijn dienaar iets is dat de tekortkomingen in zijn verplichte gebeden compenseert.” Vervolgens worden al zijn (verplichte) handelingen zo bekeken.” (At-Thirmidhi).

Het verrichten van het gebed is dus een belangrijke zuil van de islam en dient nagekomen te worden. Het houdt de band die wij hebben met Allah in stand en het is eveneens een reiniging van onze zonden. De Profeet (vrede zij met hem) heeft gezegd: “Vertel mij, als er bij een van jullie een rivier voor zijn deur zou lopen, en hij zou er vijfmaal per dag een bad in nemen, zou er dan nog enig vuil op hem overblijven?” Zij zeiden: “Er zou geen vuil op hem overblijven.” Hij zei: “Dit is een vergelijking met de vijf gebeden, Allah vergeeft onze zonden vanwege hen.” (Boekhaarie en Moeslim).

Tijdens het gebed vinden, worden er vele smeekbeden uitgesproken in verschillende houdingen. De smeekbeden en het gebed zijn dus ook onlosmakelijk aan elkaar verbonden. 

Lees meer over smeekbeden tijdens het gebed in dit artikel.

Lees hier meer over de zuilen van islam: