Dua na het horen van de adhan

De Profeet (vrede zij met hem) heeft gezegd dat een smeekbede die tussen de adhan en de iqamah verricht wordt, niet geweigerd wordt. Het is dus één van de momenten waarop verhoring van onze smeekbeden groot is en daarbij gebood de Profeet (vrede zij met hem) ons om voor hem (vrede zij met hem) smeekbeden te verrichten, waarin we Allah vragen om hem (vrede zij met hem) de plaats van wasilah te geven. De profeet (vrede zij met hem) heeft over de beloning hiervan gezegd dat degene die de onderstaande smeekbede uitspreekt na het horen van de adhan, de voorspraak van de profeet (vrede zij met hem) zal ontvangen op de dag des oordeels.

Dua in het Arabisch

اللَّهُـمَّ رَبَّ هَذِهِ الدّعْـوَةِ التّـامَّةِ وَالصَّلاَةِ القَـائِمَة آتِ مُحَـمَّداً الوَسِيـلَةَ وَالْفَضِـيلَة وَابْعَـثْهُ مَقـَامـاً مَحْـمُوداً الَّذِي وَعَـدْتَه

(إنــَّكَ لا تُخْلِفُ المِيْعَادِ)

Betekenis van de dua

O Allah, Heer van deze perfecte oproep en van het te verrichten gebed, schenk Mohammed al-wasielah en al-fadielah en schenk hem de verheven positie die U hem heeft beloofd. (Voorwaar, U verbreekt geen belofte).

Uitspraak van de dua

Allahoemma rabba haadhihi ad-da3wati at-taamma, wa s-salaatie l-qaa-ima, aati Moh’ammeden al-wasielata wa l-fadhielata wa ab3ath-hoe maqaamen mah’moeden alladhie wa 3adtah. (Innaka laa toeglifoe l-mie3aad).

Extra informatie over de dua

De overlevering waarin vermeld staat dat de smeekbede tussen de adhan en de iqamah niet geweigerd wordt, is overgeleverd door Anas en staat vermeld in Aboe Dawoed en At-Thirmidhi. De andere overlevering en de smeekbede staan vermeld in Boekhaarie en is overgeleverd door Jabir.

Voor meer informatie: smeekbeden in het gebed

Vaak worden de volgende woorden aan deze smeekbede toegevoegd:

Voorwaar, U verbreekt geen belofte. 

إنــَّكَ لا تُخْلِفُ المِيْعَادِ 

Innaka laa toeglifoe l-mie3aad.

Deze toevoeging is overgeleverd door Al-Bayhaqie, maar over de authenciteit van deze toevoeging bestaan meningsverschillen. Enkele geleerden hebben de toevoeging wel goed verklaard. Maar andere geleerden hebben de toevoeging zwak verklaard. Eén van de redenen hiervoor is, omdat de smeekbede zeer vaak zonder toevoeging overgeleverd is. Hierdoor is de overlevering zonder deze toevoeging (zoals het overgeleverd staat in Boekhaarie) sterker dan de overlevering met de toevoeging.

Informatie over de betekenis van de dua

Met het vragen om al-wasielah vragen we Allah om een hoogstaande plaats voor de profeet (vrede zij met hem) en met al-fadhielah vragen we om een rang die verheven is boven de rest van de schepselen voor hem (vrede zij met hem).

Verder is het goed om de woorden van degene die de adhan (moe’addhin) verricht, te herhalen. We zeggen de moe’adhhin precies na, behalve na de woorden ‘haast je naar het gebed (hayya 3ala s-salaah)’:

حَـيَّ عَلَـى الصَّلاَة

En na de woorden ‘haast je naar het welslagen (hayya 3ala l-falaah)’:

 حَـيَّ عَلـى الْفَـلاَحْ

In plaats van deze woorden na te zeggen, zeg je ‘Er is geen macht noch kracht dan die van Allah (laa h’awla wa laa qoewwata illaa billah)’:

لاَ حَـوْلَ وَلاَ قُـوَّةَ إِلاَّ بِاللهَ