Dua bij het betreden van de moskee

Aboe Hoerayrah (moge Allah tevreden met hem zijn) heeft overgeleverd dat de Profeet (Allah’s vrede en zegeningen zij met hem) heeft gezegd: “De meest geliefde plaats van Allah zijn de moskeeën en de meest gehate plaatsen zijn de marktplaatsen.” En zo is het: de moskee is een eervolle plaats om onze tijd door te brengen en daarom zouden we er goed aan doen om de moskee zo vaak mogelijk te bezoeken. De Profeet (Allah’s vrede en zegeningen zij met hem) was ook vaak in de moskee en betrad de moskee door eerst met zijn rechtervoet naar binnen te stappen. Hierbij sprak hij de volgende woorden uit: 

Dua in het Arabisch

أَعُوذُ بٍاللهِ الْعَظِيم وَ بٍوَجْهِهِ الْكَرِيم وَ سُلطَانِهِ الْقَدِيم مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيم. بسْمِ اللهِ وَالصَّلاَةُ وَ السَّلاَمُ عَلَى رَسًُولِ الله. اللَّهُمَّّ افْتَحْ لِي أَبْوَابَ رَحْمَتِك

Betekenis van de dua

Ik zoek mijn toevlucht tegen de vervloekte shaytaan bij Allah de Almachtige, bij Zijn Edele Gezicht en bij Zijn onophoudelijke Heerschappij. In de Naam van Allah en zegeningen en vrede zij met de Boodschapper van Allah. O Allah, open voor mij de deuren van Uw genade.

Uitspraak van de dua

A3oedhoe billahie al-3adhziemi wa bi wadjhihie l-kariem wa soelthaanihi l-qadiem, mina s-shaytaanie r-radjiem. Bismillahie, wa s-salaatoe, wa s-salaamoe 3ala rasoelillaah. Allaahoemma aftah’lie abwaaba rah’matik.

Extra informatie

Deze smeekbede is overgeleverd door Aboe Dawoed en Moeslim en is sahih verklaard door Al-Albaanie. De  overlevering van Abu Hurayrah staat vermeld sahih Moeslim.

Bekijk ook de smeekbede bij de moskee verlaten.

Voor meer informatie: smeekbeden in het gebed