Dua tijdens de tashahhud

De tashahhud wordt verricht na de allerlaatste sudjud van een gebed. Het uitspreken ervan gebeurt voor het uitspreken van andere smeekbeden en voor het afsluiten met de tasliem. Wanneer een gebed drie of meer gebedseenheden telt, wordt de tashahhud ook na twee gebedseenheden uitgesproken. Dit vindt plaats na twee gebedseenheden na de laatste sudjud in deze tweede gebedseenheid. We nemen voor de tashahhud een zithouding aan waarbij we onze handen op onze bovenbenen leggen. In deze houding wijzen we met onze rechterwijsvinger vooruit en richten we onze ogen op de vooruitgestrekte vinger, terwijl we tegelijkertijd de smeekbede uitspreken. De tashahhud is een belangrijk onderdeel van het gebed en dient niet achterwege gelaten te worden. Het is dus belangrijk om de smeekbede te kennen.

Dua in het Arabisch

التَّحِيّـاتُ للهِ وَالصَّلَـواتُ والطَّيِّـبات، السَّلامُ عَلَيـكَأَيُّهـا النَّبِـيُّ وَرَحْمَـةُ اللهِ وَبَرَكـاتُه، السَّلامُ عَلَيْـنا وَعَلـى عِبـادِ كَ الصَّـالِحـين. أَشْـهَدُ أَنْ لا إِلـهَ إِلاّ الله، وَأَشْـهَدُ أَنَّ مُحَمّـداً عَبْـدُهُ وَرَسـولُه

Betekenis van de dua

Alle woorden en handelingen ter verheerlijking komen toe aan Allah en de gebeden en al het goede komen toe aan Allah. Vrede zij met u, O profeet en ook de genade en de zegeningen van Allah! Vrede zij met ons en met de oprechte dienaren van Allah. Ik getuig dat er geen god is die het recht heeft aanbeden te worden, behalve Allah, en ik getuig dat Mohammed Zijn dienaar en boodschapper is.

Uitspraak van de dua

At-tah’ieyyaatoe liellah wa as-salawaatoe, wa at-tayyiebaatoe, as-salaamoe 3alayka ayyoehaa an-nabieyyoe wa rah’matoellaahie wa barakaatoeh, as-salaamoe 3alayna wa 3ala 3iebadiellaahie as-saalieh’ien. Esh-hedoe an laa ielaaha iellallaah wa esh-hedoe enna Moh’ammadan 3abdoehoe wa rasoeloeh.

Extra informatie

De smeekbede staat vermeld in Boekhaarie en Moeslim.

Voor meer informatie: smeekbeden in het gebed

Trefwoorden: , , ,