Dua tijdens het neerknielen in het gebed (versie 1)

In het islamitische gebed worden er verschillende houdingen aangenomen en één van deze houdingen is het neerknielen, de prosternatie. Deze houding wordt ook wel as-sudjud genoemd. In deze houding dient de biddende persoon ervoor te zorgen dat zijn tenen, zijn knieën, zijn handen, zijn neus en zijn voorhoofd de grond raken. Op dat moment is de biddende persoon het dichtste bij Allah en het is sterk aanbevolen om juist dan veel smeekbeden te verrichten. In dit artikel de smeekbede die verplicht is om te zeggen in deze houding.

Smeekbede in het Arabisch

سُبْـحانَ رَبِّـيَ الأَعْلـى

Betekenis van de dua tijdens het neerknielen in het gebed

Geprezen bent U, mijn Heer, de Allerhoogste.

Uitspraak van de dua

Soebh’aana rabbieyaa l-3laa.

Extra informatie

Deze smeekbede is overgeleverd door Aboe Dawoed, Ibn Maajah, An-Nasaa’i, Ahmed en At-Thirmidhi. Het is een sunnah om deze smeekbede twee, drie, vier, vijf, zes, zeven, acht, negen, tien, elf of twaalf keer uit te spreken in deze houding. Maar het dient op zijn minst één keer uitgesproken te worden, dit is een verplichting binnen het gebed.

Daarna kunnen er ook andere smeekbeden verricht worden in deze houding.

Verder is het aangeraden voor ons om deze houding te gebruiken voor onze smeekbeden. De sudjud is namelijk een moment waarop er een grote kans is dat onze smeekbeden verhoord worden.

Voor meer informatie: smeekbeden in het gebed