Salat ibrahiem – Dua na de laatste tashahud (versie 1)

Salaat Ibrahiem is een smeekbede die je kunt uitspreken na de laatste tashahhud in het gebed. Abdoerrahmaan ibn Abi Laila heeft over deze smeekbede gezegd: “Ik kwam Ka’b ibn ‘Oejra tegen en hij zei tegen mij: “Zal ik jou een geschenk geven?” (en hij voegde daaraan toe): “De Boodschapper van Allaah kwam ons buiten tegemoet en wij vroegen hem: “Wij hebben geleerd hoe wij salaam richting u kunnen verrichten, vertel ons hoe wij salaat richting u kunnen verrichten.” De profeet (vrede zij met hem) leerde hen toen de volgende woorden.

Dua na de laatste tashahud in het Arabisch

اللّهُـمَّ صَلِّ عَلـى مُحمَّـد، وَعَلـى آلِ مُحمَّد، كَمـا صَلَّيـتَ عَلـىإبْراهـيمَ وَعَلـى آلِ إبْراهـيم، إِنَّكَ حَمـيدٌ مَجـيد ، اللّهُـمَّ بارِكْ عَلـى مُحمَّـد، وَعَلـى آلِ مُحمَّـد، كَمـا بارِكْتَ عَلـىإبْراهـيمَ وَعَلـى آلِ إبْراهيم، إِنَّكَ حَمـيدٌ مَجـيد

Betekenis van de smeekbede na de laatste tashahud

O Allaah, stuur gebeden naar Mohammed en naar zijn volgelingen, zoals U gebeden stuurde naar Ibrahiem en naar zijn volgelingen; U bent voorzeker Prijzenswaardig, Glorierijk. En geef zegeningen aan Mohammed, en zijn volgelingen, zoals U zegeningen gaf aan Ibrahiem en zijn volgelingen. U bent voorzeker Prijzenswaardig, Glorierijk.

Uitspraak van de smeekbede

Allaahoemma sallie ‘ala Moehammadien wa ‘ala Moehammadien, kamaa sallayta ‘ala ibraahiema wa ‘ala aalie ibrahiema, iennaka hamiedoen madjied. Allaahoemma bariek ‘ala Moehammadien wa ‘ala aalie Moehammadien kamaa barakta ‘ala ibraahiema wa ‘ala aalie ibrahiem. Iennaka hamiedoen madjied.

Extra informatie

De overlevering en de smeekbede zijn overgeleverd door Boekhaarie en Moeslim. Er bestaat een meningsverschil tussen de islamitische geleerden of deze smeekbede verplicht is om uit te spreken tijdens de laatste tashahud in het gebed of niet.

Voor meer informatie: smeekbeden in het gebed

Trefwoorden: ,