Smeekbede bij het omhoog komen uit de ruku

“Het gebed, het gebed”, dit waren één van de laatste woorden van de Profeet (vrede en zegeningen zij met hem) op zijn sterfbed. Woorden die de hoge status aanduiden van het gebed, want zou de Profeet (vrede en zegeningen zij met hem) over het gebed spreken op zijn sterfbed als het gebed er niet toe deed? Nee en dat toont ons het belang van het gebed. Het gebed bestaat uit vele handelingen, waaronder de ruku, een neerbuiging voor Allah. Tijdens de ruku verrichten we smeekbeden, maar ook wanneer we omhoog komen uit de ruku en wanneer we rechtop staan.

Dua in het Arabisch

Tijdens het omhoog komen, zeggen we:

سَمِـعَ اللهُ لِمَـنْ حَمِـدَه

Wanneer we rechtop staan, zeggen we:

رَبَّنـا وَلَكَ الحَمْـد

Betekenis van de dua

Tijdens het omhoog komen, zeggen we: Allah luistert naar degene die Hem prijst. 

Wanneer we rechtop staan, zeggen we: Onze Heer en U komt alle lof toe.  

Uitspraak van de dua

Tijdens het omhoog komen, zeggen we: Sami3a Allahoe liman hamidah.

Wanneer we rechtop staan, zeggen we: Rabbanaa wa laka l-hamd.   

Extra informatie

De smeekbede bij het omhoog komen staat vermeld in Boekhaarie en Moeslim. De smeekbede tijdens het rechtop staan, staat vermeld in Boekhaarie en Ahmed. De hadith in de inleiding is overgeleverd door Ali (moge Allah tevreden met hem zijn) en staat vermeld in Aboe Dawoed en Ibn Maajah.