Geloven in Allah

Moslims geloven in Allah. Dit geloven omvat vier belangrijke categorieën die we in dit artikel kort zullen bespreken en toelichten. De eerste categorie van het geloven in Allah is dat we geloven in Zijn Bestaan. We geloven dat Allah bestaat en kunnen voor Zijn Bestaan vele bewijzen vinden. We hoeven alleen maar om ons heen te kijken om dit bevestigd te krijgen: de perfectie van ons lichaam, de zon en de maan die elkaar afwisselen, de natuur die het hele jaar door een ritme doorloopt. Dat kan toch niet uit zichzelf zo ontstaan zijn? Gek eigenlijk, want hoe zou dit alles kunnen ontstaan zonder het bestaan van God? Een wetenschapper, Fred Hoyle, zei eens: “De kans dat leven op deze manier (doelend op de evolutie-theorie) tot stand is gekomen, is zo klein als de kans dat een tornado over een vuilnisbelt raast en daardoor een Boeing 747 samenstelt.”

De tweede categorie van het geloven in Allah is dat we geloven in de Heerschappij van Allah. Allah is de Heerser over de hemelen en de aarde. Hij heeft alles geschapen en aan Hem komt alles toe. Hij heerst over alles en bezit alles. Alles wat buiten Allah is, is de schepping en Allah heerst over de gehele schepping, niks uitgezonderd. Allah zegt in de Koran: “En aan Allah behoort wat in de hemelen en op aarde is. En Allah is voldoende als Beschermer.” (4:132)

De derde categorie van het geloven in Allah is dat we geloven dat alle aanbiddingen aan Allah toekomen. Niemand buiten Hem heeft recht op aanbidding. Dit is logisch als we bedenken dat Allah alles geschapen heeft. Laten we eens bedenken hoe dankbaar we iemand zouden zijn, wanneer we iets grootst, iets bijzonders van degene zouden krijgen? Zouden we degene niet altijd dankbaar blijven daarvoor? Zouden we niet alles voor degene doen als iemand ons bijvoorbeeld zijn oog schenkt, omdat we geen oog hebben? Laat staan Allah, Hij die ons alles heeft gegeven en blijft geven. Hij heeft dus alle recht op onze aanbidding.

De vierde categorie van het geloven in Allah is dat we geloven in de Namen en Eigenschappen van Allah die Hij aan Zichzelf heeft toegekend. Dit kunnen Namen en Eigenschappen zijn die in de Koran vermeld staan of die aan ons overgeleverd zijn door de Profeet (vrede zij met hem). Wij geloven in alle Namen en Eigenschappen zonder hieraan een hoedanigheid toe te kennen, het te verdraaien, het te ontkennen of het te vergelijken met een schepsel.

Wanneer je naar een beschrijving zoekt van Allah, dan is het beste antwoord wat we je kunnen geven: Surah Al-Iglas, een vers in de Koran. Dit vers werd geopenbaard toen de mensen aan de Profeet (vrede en zegeningen zij met hem) vroegen wie Allah was. Het vers laat ons zien dat Allah de Enige God is en dat alles afhankelijk van Allah is. Allah heeft niks en niemand nodig, terwijl wij allen behoeftig zijn aan Hem. Ook leert dit vers ons dat Allah geen vader of moeder heeft en ook geen zoon of dochter en dat niets en niemand aan Hem gelijk is, in geen enkel opzicht. 

Bekijk hier de andere zuilen van iman: