Geloven in de Boeken

Moslims geloven in de Boeken die door Allah geopenbaard zijn. Dit geloof richt zich natuurlijk op de Koran, maar ook op andere Boeken die Allah eerder heeft geopenbaard, zoals de Bijbel (Indjiel), Torah (Taurah) en de Psalmen (Zaboer). Ook geloven we dat er meerdere Boeken geopenbaard zijn door Allah, ook al hebben we hier geen kennis over.

Wat wel belangrijk is om te weten, is dat we geloven in de oorspronkelijk Boeken, zoals ze geopenbaard zijn. Helaas zijn de Bijbel, de Torah, de Psalmen en andere hemelse Boeken onderhevig geweest aan vele veranderingen. Deze Boeken kunnen dus niet meer het Woord van God genoemd worden.

Daarnaast zijn alle Boeken (en voorgaande religieuze wetgevingen) ongeldig geworden met de openbaring van de Koran. De Koran is regerend en dient door iedereen gevolgd te worden.

Bekijk hier de andere zuilen van iman: