Smeekbeden in het Nederlands

Vaak wordt de vraag gesteld of smeekbeden ook in een andere taal verricht mogen worden dan in het Arabisch. Vooral degenen die het Arabisch niet machtig zijn, verrichten smeekbeden liever in hun eigen taal. Sheikh ibn Taymiyah zei hierover:

“Het is toegestaan om smeekbeden te verrichten in het Arabisch en ook in andere talen dan het Arabisch. Allah kent de intentie van de verrichter van de smeekbede en weet wat hij wilt, ongeacht welke taal hij spreekt. Hij is immers de Alhorende, Die alle stemmen hoort, in alle talen, vragend om alle soorten behoeften.” (Majmoo al-Fatawa).

Ook andere geleerden hebben het verrichten van smeekbeden in andere talen toegestaan. Er dient wel bij gezegd te worden dat het beter voor ons is om voor al onze daden van aanbidding (waaronder dus het verrichten van smeekbeden valt) het Arabisch te gebruiken. Het is dus beter voor ons om het Arabisch te leren, als we het nog niet (voldoende) machtig zijn.

Smeekbeden tijdens het gebed

Tijdens het gebed zijn er andere regels van toepassing. Het merendeel van de geleerden zijn er over eens dat het niet toegestaan is om een andere taal dan het Arabisch te gebruiken tijdens het gebed. Zij stellen dus ook dat smeekbeden tijdens het gebed altijd in het Arabisch verricht moeten worden. Maar er zijn ook geleerden die stellen dat het toegestaan is voor degenen die het Arabisch niet machtig zijn.