Waarom zouden wij smeekbeden moeten verrichten?

Allah heeft ons opgedragen om Hem aan te roepen, nederig, oprecht en vol overgave en Hij heeft beloofd om onze smeekbeden te verhoren en om in onze behoeften te voldoen. Allah heeft namelijk in de Koran gezegd:

“Roept Mij aan, Ik zal jullie verhoren. Voorwaar, degenen die te hoogmoedig zijn om Mij te dienen, zullen de Hel binnengaan als vernederden.” 1

Het aanroepen van Allah is een vorm van aanbidding en degenen die Allah niet aanroepen, omdat zij denken dit niet nodig te hebben, zijn degenen die hoogmoedig zijn. Allah houdt niet van degenen die zich hoogmoedig opstellen, maar Allah houdt wel van degenen die Hem aanroepen. Zij stellen zich nederig op en beseffen zich de grootsheid van Allah. Zij weten dat zij Allah nodig hebben en dat Hij tot alles in staat is. En met dit besef en deze nederigheid zouden wij Allah veelvuldig moeten aanroepen. De Profeet (vrede zij met hem) heeft gezegd over de waarde van de smeekbede:

“Niets is nobeler bij Allah dan de smeekbede.” 2

Daarbij moeten we beseffen dat Allah ervan houdt wanneer Hij aangeroepen wordt, ook al heeft Hij onze smeekbeden natuurlijk niet nodig. Hij heeft ons niet nodig, maar wij hebben Hem wel nodig. En wie kunnen we beter aanroepen dan Allah? Wanneer we de mensen om gunsten vragen, worden sommigen boos of ze vinden het vervelend. Zeker wanneer we het vaker dan één keer doen. We kunnen niemand veelvoudig om gunsten blijven vragen zonder irritaties op te wekken, behalve Allah. Allah wordt niet moe van onze vragen, Hij wordt niet boos omdat wij Hem om allerlei zaken vragen. Integendeel, Hij houdt ervan en Hij belooft ons in de Koran:

“En wanneer Mijn dienaren jou (o Mohammed) vragen stellen over Mij: voorwaar, Ik ben nabij, Ik verhoor de smeekbede van de smekende wanneer hij tot Mij smeekt. Laten zij aan Mij gehoor geven en in Mij geloven. Hopelijk zullen zij de juiste leiding volgen.” 3

De Profeet (vrede zij met hem) haalde dit vers aan als bewijs dat het verrichten van smeekbeden een daad van aanbidding is.4 En dat is logisch, door een smeekbede te verrichten tot Allah, richten we onszelf immers tot Hem, we laten zien dat we Hem nodig hebben en dat we afhankelijk van Hem zijn. We stellen ons nederig op en vragen de Almachtige om hulp, we geven onszelf over aan Hem. We aanbidden Hem en dat is hetgeen wat Allah van ons verwacht op deze wereld, dat is het verheven en nobele doel waarvoor Allah ons geschapen heeft:

“En Ik heb de djinn en de mens slechts geschapen om Mij te dienen.” 5

Op zoek naar nog meer redenen waarom wij smeekbeden zouden moeten verrichten? Lees dan het artikel: 25 redenen om doua te verrichten.

________________________________
1: Soerah Ghafir 40:60
2: At-Thirmidhi, Ahmad, Al-Hakim, Ibn Majah en anderen
3: Soerah Al-Baqarah 2:186
4: At-Thirmidhi en Aboe Dawoed
5: Soerah Ad-Dhariyat 51:56