Wat is een smeekbede?

Het woord dua komt in de Koran verscheidene malen voor, maar het woord dua draagt hier niet altijd dezelfde betekenis, het woord kan verschillende betekenissen hebben. In het volgende vers duidt het woord dua bijvoorbeeld aanbidding aan:

En roep buiten Allah niet aan wat jou niet kan baten en niet kan schaden. 1

In een ander vers duidt het woord dua het smeken om hulp aan:

En roept jullie getuigen buiten Allah op. 2

Ook duidt het woord dua een oproep aan, in dit vers de oproep op de dag des oordeels:

Op de dag waarop Hij jullie oproept en jullie dan (Zijn oproep) beantwoorden met een lofprijzing van Hem. 3

Ook wordt het woord dua gebruikt om een verzoek aan te duiden:

Roep Mij aan, Ik zal jullie verhoren. 4

Het woord dua is een Arabisch woord en wordt in de transcriptie ook wel geschreven als: du3a, doe3a, doea. Het woord dua is afgeleidt van het woord da’a wat aanroepen betekent. Dit is de algemene betekenis van het woord. Maar wat is de islamitische betekenis van het woord? De religieuze, islamitische betekenis van het woord kunnen we terugvinden in de woorden van ibn Al-Qayyim. Hij zei over de religieuze betekenis:

“Allah smeken om hetgeen wat goed voor je is en vragen om hetgeen wat schadelijk voor je is van je te verwijderen of om bescherming smeken ertegen (voor het je schaadt).” 5

Muhammed al-Sayed Tantawi schreef in zijn boek dat dua het aanroepen van Allah betekent, door Hem vol verlangen, smekend en nederig om al het goede wat bij Hem is te vragen en dat Hij dit verwezenlijkt. 6

_________________________
1: Soerah Yunus 10:106
2: Soerah Al-Baqarah 2:23
3: Soerah Al-Isra 17:52
4: Soerah Ghafir 40:60
5: Bada’i al-Fawa’id, 3/2
6: Kitab ad-Du’a