Huwelijk in de islam

Er zijn vele bronnen in de islam te vinden die het belang van het huwelijk bevestigen. Zowel in de Koran als in de Sunnah zien we dit belang telkens weer terugkomen. Al vanaf de schepping, het eerste begin van de mensheid zien we dat Allah alles in paren geschapen heeft. Zoals we in de Koran kunnen lezen, schiep Allah Adam en daarna schiep Hij een vrouw voor Adam, Hawa (Eva). Hij liet hen samen leven en uit hen kwamen vele volkeren voort, miljarden mensen. Allah zegt in de Koran:

O mens, vreest jullie Heer Die jullie schiep uit één enkele ziel (en die) daaruit zijn echtgenote schiep en uit hen beiden vele mannen en vrouwen deed voortkomen. 1

Het huwelijk is een gebruik die dus al vanaf het begin van de schepping van de mens nageleefd wordt. Voorgaande Profeten trouwden en ook onze Profeet (vrede en zegeningen zij met hem) trouwde. De Profeet (vrede en zegeningen zij met hem) heeft zelfs gezegd:

“Het huwelijk is mijn sunnah en wie niet mijn sunnah volgt, behoort niet tot mijn volgelingen. Trouw, want ik zal op de Dag der Opstanding jullie overtreffende aantal aan de andere volkeren laten zien. Iedereen onder jullie die de middelen bezit, moet trouwen, want dit helpt om de blik neer te slaan en de kuisheid te bewaken; en wie geen middelen heeft, moet vasten, want vasten is een beheersing (van begeerte) voor hem.” 2

Door te trouwen voldoen we dus aan de Sunnah van de Profeet (vrede en zegeningen zij met hem) en we beschermen onszelf tegen de verdorvenheden die vandaag de dag wijdverspreid zijn: relaties, vreemdgaan, geslachtsziekten, ongewenste zwangerschappen en dergelijke. In plaats daarvan biedt het huwelijk een plek voor liefde, genegenheid en veiligheid en het zorgt ervoor dat men op een toegestane manier zijn of haar behoeften kan vervullen.

Het feliciteren van het bruidspaar

Wanneer er ten tijde van de Profeet (vrede en zegeningen zij met hem) een huwelijk plaatsvond, was hij (vrede en zegeningen zij met hem) gewend om smeekbeden voor het bruidspaar te verrichten. Zo feliciteerde de Profeet (vrede en zegeningen zij met hem) Djabir (moge Allah tevreden met hem zijn) met zijn trouwen door te zeggen:

“Moge Allah jouw vrouw en huwelijk voor jou zegenen.” 3

Een andere dua bij een huwelijk is:

“Moge Allah jullie huwelijk zegenen en Zijn zegeningen aan jullie schenken en jullie samenbrengen in het goede.” 4

Andere dua huwelijk/ trouwen

________________________
1: Soerah An-Nisa 4:1
2: Ibn Majaah, sahih verklaard door Al-Albaanie
3: Boekhaarie, Moeslim en anderen
4: Aboe Dawoed, Ibn Maajah en At-Thirmidhi