Dua geslachtsgemeenschap

Ibn Abbas (moge Allah tevreden met hem zijn) heeft overgeleverd dat de Profeet (vrede en zegeningen zij met hem) zei:

“Wanneer iemand van jullie zijn vrouw wilt benaderen, en hij zegt (de onderstaande woorden), als het dan bepaald is dat zij een kind krijgen (uit deze geslachtsgemeenschap), dan zal shaitan het nooit kunnen schaden.” 1

Het is dus aangeraden om deze smeekbede te verrichten en Allah te vragen om bescherming voor het nageslacht tegen de shaitan. Wanneer er dan een zwangerschap voortkomt uit deze geslachtsgemeenschap, zal het kind beschermd zijn tegen shaitan, insha’Allah. De smeekbede die verricht dient te worden, is:

In de Naam van Allah, O Allah, houd de shaitan weg van ons en houd hem weg van hetgeen waarmee U ons voorziet.

بِسْمِ الله اللّهُـمَّ جَنِّبْنا الشَّيْـطانَ، وَجَنِّبِ الشَّـيْطانَ ما رَزَقْـتَنا 

Bismillah, allahoemma djannibna sh-shaitana wa djannibi sh-shaitana maa razaqtanaa.

Lees meer over het huwelijk in de islam.

________________________
1: Boekhaarie, Moeslim en anderen