Huwelijksnacht islam

De huwelijksnacht: een bijzonder moment voor de man en de vrouw binnen hun huwelijk. Op deze pagina meer informatie over de huwelijksnacht in de islam.

Huwelijksnacht islam

Wanneer het huwelijk voltrokken is en de man en de vrouw bij elkaar komen (meestal tijdens de huwelijksnacht), is het goed voor hen om samen twee gebedseenheden te verrichten en om smeekbeden tot Allah te verrichten. Toen Aboe Said (moge Allah tevreden met hem was) trouwde, werd hem geadviseerd:

“Wanneer jouw bruid bij je komt, bid twee gebedseenheden (met haar), vraag dan Allah om jou het goede van haar te schenken en jou tegen het slechte van haar te beschermen, en dan kun je met je bruid zijn zoals je wilt.” 1

Smeekbede huwelijksnacht

Een smeekbede die de Profeet (vrede en zegeningen zij met hem) aan Abdoellah ibn Amr (moge Allah tevreden met hem zijn) leerde voor zijn huwelijksnacht, was:

O Allah, zegen haar voor mij. O Allah, ik vraag U om mij het goede van haar te schenken en ik vraag U om mij tegen het slechte van haar en al het slechte waarmee U haar geschapen heeft, te beschermen. 2

Meer weten over het huwelijk in de islam?

Lees hier meer over de islam binnen het huwelijk.

________________________
1: Ibn Abi Shaybah en Abdur-Razaaq, betrouwbaar verklaard door Al-Albaanie
2: Aboe Dawoed en Ibn Maajah