Smeekbede bij moeite om zwanger te worden

Een man of een vrouw kan getroffen worden door onvruchtbaarheid, waardoor zwanger worden niet mogelijk is of moeilijk is. Dit is voor veel getrouwde paren een zware beproeving die meestal gepaard gaat met veel verdriet en zelfs onbegrip. Echter is het belangrijk om ook in deze situatie de volste vertrouwen te hebben in Allah en Hem te vragen om jullie een gezond nageslacht te schenken. Alles gebeurt met Zijn Wijsheid en wij kennen in de meeste gevallen niet (meteen) de wijsheid achter zaken die ons overkomen. Het kan zijn dat we iets niet willen voor onszelf en dat we het verafschuwen, maar dat het juist beter voor ons is. Ibn Umar (moge Allah tevreden met hen beiden zijn) zei eens:

“Het is mij eender of ik wakker word in een situatie die ik liefheb of haat, want ik weet niet of het goede verschuilt gaat achter de zaken die ik liefheb of achter de zaken die ik haat!”

Het is van belang, hoe moeilijk het ook ervaren kan worden, om hoe dan ook tevreden te zijn met de beschikking van Allah en het in welke situatie dan ook te accepteren en er geduldig mee te zijn. Het is van belang dat we ons beseffen dat Allah weet wat het beste voor ons is, immers: Hij is onze schepper. Tegelijk kunnen we Allah vragen om ons te zegenen met een gezond nageslacht, want zelfs al zouden alle artsen ter wereld stellen dat een man of een vrouw onvruchtbaar is, als Allah een zwangerschap wenst voor hen, dan zal dat gebeuren.

Geduld dient gepaard te gaan met het vertrouwen op Allah en het smeken van Allah om het goede. En het zou beter voor ons zijn om ons in tijden van moeilijkheden en verdriet tot Allah te richten en Hem om hulp te vragen. Dit is ook beter voor ons, want Hij is tot alles in staat en dit laat Hij ons ook zien in de Koran. Allah laat ons in de Koran prachtige voorbeelden zien van mensen onvruchtbaar waren, maar uiteindelijk toch begunstigd werden met een zwangerschap. Allah zegt bijvoorbeeld in de Koran over Zakaria, wiens vrouw onvruchtbaar was:

Daar smeekte Zakaria zijn Heer. Hij zei: “O mijn Heer, schenk mij van U een goed nageslacht, voorwaar, U bent het die de smeekbede hoort.” Toen riepen de engelen tot hem, toen hij in de gebedsruimte in gebed stond: “Voorwaar, Allah brengt jou een verheugende tijding: (de geboorte van) Yahya, als een bevestiging van het Woord van Allah, als een leider, een ingetogene, een Profeet, behorende tot de rechtschapenen.” Hij zei: “O mijn Heer, hoe kan ik een jongen (verwekken), terwijl ik oud geworden ben en mijn vrouw onvruchtbaar is?” Hij (Allah) zei: “Zo doet Allah wat Hij wil.” 1

En in een ander vers:

En (gedenkt) Zakaria toen hij zijn Heer aanriep: “Mijn Heer, laat mij niet alleen (zonder nageslacht) en U bent de beste van de erfgenamen.” Toen verhoorden Wij hem en Wij schonken hem Yahya en Wij maakten zijn vrouw geschikt om te baren. Voorwaar, zij wedijverden in goede daden en riepen Ons aan, verlangend (naar onze Genade) en vol ontzag (voor Onze bestraffing). En zij waren nederig tegenover ons. 2

Hetzelfde gebeurde bij Profeet Ibrahim:

“Alle lof zij Allah die mij Ismail en Ishaq geschonken heeft, ondanks mijn ouderdom. Voorwaar, mijn Heer verhoort zeker de smeekbeden.” 3

De beschikking ligt bij Allah. Hij bepaalt alles, zoals Hij zegt:

Aan Allah behoort de heerschappij van de hemelen en de aarde. Hij schept wat Hij wil en Hij schenkt meisjes aan wie Hij wil en Hij schenkt jongens aan wie Hij wil. Of Hij schenkt hun jongens en meisjes. En Hij maakt onvruchtbaar wie Hij wil. Voorwaar, Hij is Alwetend, Almachtig. 4

Laat niemand daarom de hoop opgeven en laat iedereen smeekbeden verrichten tot Allah in navolging van de Profeten (vrede zij met hen allen) en laten we ons vertrouwen op Allah stellen. Hoe de toekomst ook zal lopen, of er nou uiteindelijk wel een zwangerschap komt of dat de onvruchtbaarheid blijvend is, er zal altijd iets goeds achter zitten, want het komt van Allah.

Dua onvruchtbaarheid

In deze verzen in de Koran staan ook twee smeekbeden vermeld die gebruikt kunnen worden bij onvruchtbaarheid. Het gaat hier om de woorden waarmee Zakaria zijn Heer smeekte om een nageslacht:

O mijn Heer, schenk mij van U een goed nageslacht, voorwaar, U bent het die de smeekbede hoort.

رَبِّ هَبْ لِي مِن لَّدُنكَ ذُرِّيَّةً طَيِّبَةً ۖ إِنَّكَ سَمِيعُ الدُّعَاءِ 

Rabbi hab lie mil ladoenka dhoerriyyaten tayyibaten innaka samie3oe ad-doe3a. 5

En een andere smeekbede is:

Mijn Heer, laat mij niet alleen (zonder nageslacht) en U bent de beste van de erfgenamen.

رَبِّ لَا تَذَرْنِي فَرْدًا وَأَنتَ خَيْرُ الْوَارِثِين 

Rabbi laa tadharnie farden wa anta gayroe l-waarithien. 6

Sheikh bin Baaz heeft in zijn boek gesteld dat deze smeekbede gebruikt mogen worden bij onvruchtbaarheid. 7

___________________________________________
1: Sura Ali Imran 3:38-40
2: Surah Al-Anbiya 21:89-90 
3: Sura Ibrahim 14:39
4: Sura As-Sjura 42:49-50
5: Sura Ali Imran 3:38
6: Sura Al-Anbiya 21:89
7: Majmoo Fataawa wa Maqaalaat Mutanawwiah, deel 8, pagina 423