Dua in de islam

Dua, du3a, doe3a, doe’a, het wordt in de transcriptie op verschillende manieren geschreven, maar het betekent hetzelfde. Een dua is een smeekgebed wat de moslim richt tot Allah, waarin hij alles kan vragen wat hij wilt.

Het verrichten van een smeekgebed is een daad van aanbidding. Het laat zien dat de moslim zich overgeeft aan Allah met al zijn behoeften en vragen. De moslim toont hiermee dat hij Allah nodig heeft, zoals natuurlijk het geval is. Ook is het een manier voor de moslim om dichterbij Allah te komen en een manier om te verkrijgen wat hij wilt. Allah belooft namelijk dat hij de smeekbeden zal verhoren van Zijn dienaren:

En wanneer Mijn dienaren jou (O Mohammed) vragen stellen over Mij: voorwaar, Ik ben nabij, Ik verhoor de smeekbede van de smekende wanneer hij tot Mij smeekt. Laten zij aan Mij gehoor geven en in Mij geloven. Hopelijk zullen zij de juiste Leiding volgen. (Qor’aan 2:186)

Het smeekgebed is in de Islam een belangrijke zaak en het is belangrijk dat de moslim gebruik maakt van de mogelijkheid om smeekbeden te verrichten. Zoals al eerder vermeld in dit bericht toont de moslim op deze manier zijn nederigheid ten opzichte van Allah, hij aanbidt Allah ermee, zoals Allah ons opdraagt:

En ik heb de djinn en de mens slechts geschapen om Mij te dienen. (Qor’aan 51:56)

Het was ook de gewoonte van de profeet Mohammed, vrede zij met hem, om smeekbeden te verrichten tot Allah. Op deze website zijn er vele voorbeelden te vinden van dergelijke smeekbeden. En het was niet alleen de gewoonte van Mohammed, vrede zij met hem. Voorgaande profeten riepen Allah ook aan, zoals profeet Noeh:

En voorzeker, Noeh riep ons aan, en Wij zijn zeker de Beste Verhorende. (Qor’aan 37:75)

Sta dus stil bij het belang van de doe3a in de Islam en maak er gebruik van, dagelijks. Keer je tot Allah, zowel in moeilijke tijden als in makkelijke tijden, gedenk Hem en vraag Hem om hulp, Allah heeft immers gezegd in een hadith qoedsie:

“Ik ben tegenover iedere dienaar zoals hij denkt dat Ik ben. Ik ben met hem, waar hij Mij ook gedenkt. Bij Allah, Allah is meer verheugd met het berouw van Zijn dienaar dan ieder onder jullie zou zijn nadat hij zijn verloren rijdier in de woestijn terugvindt. Wie Mij een handbreedte nadert, nader Ik een armlengte; en wie Mij een armlengt nadert, nader Ik de ruimte tussen twee uitgestrekte armen. als een dienaar van Mij Mij lopend nadert, ren Ik hem tegemoet.” (Boekhaarie & Moeslim)

Zoek dus snel smeekbeden op die je kunt gebruiken, leer ze en gebruik ze in je dagelijkse leven…