Koran

De Koran is een belangrijk boek voor de moslim, sterker nog: de Koran is een leidraad voor de moslim, het is het Woord van Allah en samen met de Sunnah van de Profeet (vrede en zegeningen zij met hem) is de Koran de belangrijkste bron van de Islam. Een belangrijke bezigheid waar de moslim zich mee bezig zou moeten houden, is de Koran leren.

Op de website hebben we enkele Koran verzen geplaatst met de Arabische tekst, de interpretatie van de betekenis en de uitspraak voor zover dat correct weergegeven kan worden. De verzen die tot nu toe op de website geplaatst zijn, zijn:

Ook staan er op de website vele smeekbeden die vermeld staan in de Koran: