Dua om kennis en om met de rechtschapenen te zijn

Profeet Ibrahim (vrede zij met hem) wordt vele malen bij naam in de Koran genoemd en is een verheven Profeet. Hij behoort tot de vijf vooraanstaande Profeten waartoe ook onze Profeet Mohammed (vrede en zegeningen zij met hem) behoort. Profeet Ibrahim (vrede zij met hem) was een standvastig moslim, die overtuigd was van het zuivere monotheïsme: het alleen aanbidden van Allah. Hij was hier standvastig in en gaf zich over aan Allah, zelfs al werd hij vele malen beproefd door Allah met zware beproevingen. Zo werd Profeet Ibrahim (vrede zij met hem) opgedragen door Allah om zijn eigen zoon te offeren. Hoewel vele van ons zouden twijfelen, was Profeet Ibrahim (vrede zij met hem) standvastig en hij vertrouwde volledig op Allah dat Hij zou laten gebeuren wat goed was. Hij was bereid om zelfs zijn eigen zoon te offeren. Uiteindelijk stuurde Allah een ram, om die te offeren in plaats van zijn zoon, maar deze situatie is één van de vele voorbeelden die ons de standvastigheid van deze verheven Profeet tonen. In de Koran worden verschillende voorbeelden genoemd.

Ook staat er in de Koran een smeekbede vermeld die door Profeet Ibrahim (vrede zij met hem) is uitgesproken. Deze smeekbede luidt: ‘Mijn Heer, schenk mij wijsheid en verenig mij met de rechtschapenen. En maak mijn naam vermaard onder de lateren. En maak mij één van de erfgenamen van de Tuin van de gelukzaligheid. En vergeef mijn vader, want hij behoorde tot de dwalenden. En verneder mij niet op de Da waarop er wordt opgewekt.’ Profeet Ibrahim (vrede zij met hem) vraagt hier allereerst om wijsheid, waarover Ibn Abbas (moge Allah tevreden met hem zijn) heeft gezegd dat hij hiermee om kennis vroeg. En dat hij vroeg om met de rechtschapen moslims te zijn in deze wereld en in het Hiernamaals, degene die ook geloofden in het zuivere monotheïsme.

Dua in het Arabisch

رَبِّ هَبْ لِي حُكْمًا وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ 

Betekenis van de dua

Mijn Heer, schenk mij wijsheid en verenig mij met de rechtschapenen.

Uitspraak van de dua

Rabbi hab lie hoekmen wa alhiqnie bi as-saalihiena.

Extra informatie

Deze dua staat in de Koran vermeld in surah As-Sju’ara (26:83). De hele smeekbede, die door Profeet Ibrahim (vrede zij met hem) tot Allah verricht werd staat in dezelfde surah, vanaf vers 83 tot en met vers 87.