Dua bij sudjud tilawah

Allah zegt in de Koran: “En voor Allah werpt zich neer wat zich in de hemelen en op de aarde bevindt, gewillig of ongewillig, en ook hun schaduwen (onderwerpen zich) in de ochtend en in de avond.” Dit is één van de verzen waarbij het aanbevolen is om neer te knielen voor Allah (sudjud tilawah). Tijdens deze sudjud tilawa kunnen er verschillende smeekbeden uitgesproken worden, zoals onderstaande.

Dua in het Arabisch

اللّهُـمَّ اكْتُـبْ لي بِهـا عِنْـدَكَ أَجْـراً وَضَـعْ عَنِّـي بِهـا وِزْراً وَاجْعَـلها لي عِنْـدَكَ ذُخْـراً وَتَقَبَّـلها مِنِّـي كَمـا تَقَبَّلْتَـها مِنْ عَبْـدِكَ داود

Betekenis van de dua

O Allah, schrijf dit als een beloning voor mij en verwijder ermee mijn zonden. Bewaar het voor mij en aanvaard het van mij zoals U het aanvaard heeft van Uw dienaar Dawoed.

Uitspraak van de dua

Allahoemma ak-toeb lie bihaa 3indaka adjraa wada3 3annie bihaa wizraa wa dj3alhaa lie 3indaka dhoegraa wa taqabbalhaa minnie kamaa taqabbaltahaa min 3abdika Dawoed.

Extra informatie

Deze smeekbede staat vermeld in At-Thirmidhi. Het bovenstaande Koranvers staat in soerah Ar-Ra’d (13:15). Meer informatie over deze neerknieling (sudjud tilawa) staat vermeld bij versie 1 van deze smeekbede.