Dua voor het vermeerden van kennis

De Profeet (vrede zij met hem) heeft gezegd dat Allah iemand begrip over de religie schenkt wanneer Hij het goede voor hem wenst. Het hebben van kennis over Allah, Zijn Boodschapper en Zijn religie brengt vele voordelen voor eenieder en het is een zeer belangrijke gunst die Allah schenkt aan wie Hij wilt. Dit belang wordt onder andere duidelijk in het vers waarin Allah zegt: ‘Voorwaar, het zijn slechts de bezitters van kennis onder Zijn dienaren die Allah vrezen.’ Het hebben van kennis zorgt voor vrees bij de dienaren, maar tegelijkertijd plant het hebben van kennis ook liefde in hun harten voor Allah en Zijn religie. Iemand met kennis is dus niet gelijk aan iemand zonder kennis en er zijn vele gunsten en beloningen verbonden aan het hebben van kennis. Daarom is het belangrijk om Allah om kennis te vragen, om begrip over Zijn religie.

Dua in het Arabisch

رَّبِّ زِدْنِى عِلْمًا

Betekenis van de dua

 Mijn Heer, vermeerder voor mij mijn kennis.

Uitspraak van de dua

Rabbi zidnie 3ilma. 

Extra informatie

De hadith die in de inleiding  staat, staat vermeld vermeld in Sahih Boekhaarie en is overgeleverd door Moe’awiyyah. Het vers staat in soerah Fathir (35:28). De smeekbede staat ook in de Koran vermeld, in soerah Ta Ha (20:114).