Bekend met de kracht van de smeekbede?

De Profeet (vrede en zegeningen zij met hem) heeft de waarde van de smeekbede kenbaar gemaakt, door te zeggen dat er niets nobeler is bij Allah, dan de smeekbede. De Profeet (vrede en zegeningen zij met hem) kende de kracht van de smeekbede en wist welk impact een smeekbede kon hebben. Hij verrichtte iedere dag smeekbeden tot Allah. Zoals we in de Koran zien, belooft Allah ons om onze smeekbeden te verhoren, indien we Hem smeken en niet hoogmoedig zijn, door Hem niet te smeken. Hij zegt:

Roept Mij aan, Ik zal jullie verhoren. Voorwaar, degenen die te hoogmoedig zijn om Mij te dienen, zullen de Hel binnengaan als vernederden. 2

En Allah zegt in een ander vers in de Koran:

En wanneer Mijn dienaren jou (o Mohammed) vragen stellen over Mij: voorwaar, Ik ben nabij, Ik verhoor de smeekbede van de smekende wanneer hij tot Mij smeekt. Laten zij aan Mij gehoor geven en in Mij geloven. Hopelijk zullen zij de juiste leiding volgen. 3

Ook vele verhalen in de geschiedenis laten ons de kracht van de smeekbede zien. Vele Profeten riepen Allah aan en Hij verhoorde hun smeekbeden. En ook vele verhalen van metgezellen en grote geleerden laten ons zien hoe krachtig de smeekbede is bij Allah.

Gezocht: kracht van de smeekbede

Helaas zijn vele mensen nog niet op de hoogte van de kracht van de smeekbede. De smeekbede wordt hierdoor verwaarloost en helaas zelfs vaak minacht. Wij zijn op zoek naar verhalen van iedereen die de kracht van de smeekbede heeft leren kennen en zijn of haar ervaring op papier wilt zetten om het zo te delen met iedereen, zodat we samen iedereen kunnen stimuleren om gebruik te maken van smeekbeden.

En weet dat de Profeet (vrede en zegeningen zij met hem) zei:

“Wie iemand naar het goede leidt, krijgt dezelfde beloning als de beloning van degene die (naar zijn advies) handelde.” 4

Stel je dus eens voor dat je jouw verhaal deelt met iemand die nooit smeekbeden verricht en die de kracht ervan niet kent. Stel je voor dat degene jouw verhaal leest en de kracht begint in te zien en het zelf gaat proberen? Stel je voor dat degene voortaan smeekbeden verricht en daarmee dichterbij Allah komt? Stel je voor wat voor beloning dat op de dag des oordeels kan opleveren? Op die dag dat we iedere beloning nodig hebben!

Ken je de Kracht van de Smeekbede?

Je kent de kracht van de smeekbede en je wilt dat graag delen? Zet het dan op papier en stuur het naar ons toe, op info @ duakracht.nl (zonder spaties), met de vermelding van je e-mailadres (deze wordt niet gepubliceerd op de website) en de naam (koenja, verzonnen naam of iets dergelijks) waarmee je het gepubliceerd wilt hebben. Wij zullen de tekst lezen en contact met je opnemen.

Bijzonderheden

Voor je begint te schrijven, willen we je vragen om op de volgende punten te letten:

  • Specifieke persoonsgegevens van jezelf of van anderen hoeven niet vermeld te worden in de tekst. Indien DuaKracht het nodig acht, zullen wij persoonlijke gegevens verwijderen.
  • Kijk uit voor het bekend maken van zonden. Zonden hoeven niet persé specifiek bij naam genoemd te worden, maar kunnen ook als een zonde aangeduid worden, zonder de zonde zelf kenbaar te maken. Allah bedekt de zonden van Zijn dienaren en het is beter voor ons om dat zo te laten.
  • Schrijf duidelijk, zodat iedereen het kan begrijpen en let op spelfouten. DuaKracht heeft het recht om eventuele spelfouten te verbeteren en kan, indien het nodig is, wijzigingen aanbrengen ten behoeve aan de tekst. Dit laatste zal altijd in overleg gebeuren.
  • Met het aanleveren van de tekst, heeft Duakracht het recht om de tekst op de website te plaatsen, waardoor het een onderdeel wordt van DuaKracht.
  • DuaKracht.nl is je zeer dankbaar als je meewerkt aan dit project, om zo de kracht van de smeekbede te verspreiden.