Laylatoel Qadr: de waardevolle nacht

Hoewel we iedere dag goed zouden moeten besteden, zijn er dagen, nachten en maanden waarin we onze tijd nog beter zouden moeten besteden. Er zijn dagen, nachten en maanden die beter zijn bij Allah dan andere dagen, nachten en maanden. Zo is de maand Ramadan één van de maanden die verheven is bij Allah. Tijdens deze maand kunnen we door vasten en het vermeerderen van aanbidding gigantische beloningen verkrijgen.

En het is tijdens deze maand dat er een nacht voorkomt die beter is dan 1000 maanden. Het is de nacht Laylatoel Qadr, de waardevolle nacht die geen gelijke kent. Deze nacht valt in de laatste 10 nachten van Ramadan. Allah zegt in de Koran over Laylatoel Qadr in Surah Al-Qadr:

Voorwaar, Wij hebben hem (de Koran) neergezonden in de Waardevolle nacht (Laylatoel Qadr). En wat doet jullie weten wat de Waardevolle Nacht (Laylatoel Qadr) is? De Waardevolle Nacht (Laylatoel Qadr) is beter dan duizend maanden. De engelen en de geest (djibriel) daalden in haar neer met de toestemming van hun Heer, voor elke beschikking. Vrede heerst (in deze nacht), tot aan de ochtendschemering. 1

Vanwege deze bijzondere status en grote waarde zouden we deze nacht, die in de laatste 10 nachten van de Ramadan valt, goed moet benutten door onze aanbidding te vermeerderen. We zouden tijdens deze nacht meer daden van aanbidding moeten verrichten. En niet zomaar, want de beloning is gigantisch. De Profeet (vrede en zegeningen zij met hem) heeft immers over deze nacht gezegd:

“Degene die tijdens Laylatoel Qadr opblijft en bidt vanuit geloof en in de hoop op een beloning, zijn voorgaande zonden zullen worden vergeven.” 2

Als iedereen eerlijk zou zijn tegenover zichzelf, dan is er niemand op deze wereld aanwezig die deze vergeving niet nodig heeft. Iedereen is behoeftig aan de Vergeving van Allah, niemand uitgezonderd. Het is daarom een prachtige kans voor eenieder onder ons om deze nacht te zoeken in de laatste tien nachten van de Ramadan en om deze nacht te benutten.

We zouden tijdens deze nacht onze gebeden moeten vermeerderen en andere daden van aanbidding moeten verrichten. Zo zouden we meer Koran kunnen reciteren, Allah lofprijzen en smeekbeden verrichten. We zouden Allah meer om vergeving en beloning moeten vragen. En ook zouden we onze omgeving moeten aansporen om meer daden van aanbidding te verrichten. Dit was immers ook de gewoonte van de Profeet (vrede en zegeningen zij met hem) bij zijn eigen familie. Hij wekte hen om aanbidding te verrichten tijdens deze laatste tien nachten. 3

Smeekbede Laylatoel Qadr

Aisha (moge Allah tevreden met haar zijn) vroeg eens aan de Profeet (vrede en zegeningen zij met hem) welke smeekbede zij zou moeten zeggen wanneer Laylatoel Qadr aangebroken was. Hij (vrede en zegeningen zij met hem) leerde haar toen om te zeggen:

O Allah, U bent de Meest Vergevingsgezinde en U houdt van vergeving, dus vergeef mij. 4

Bekijk hier de hele smeekbede Lailatul Qadr.

Wanneer is Lailatul Qadr?

Aisha heeft overgeleverd dat de Profeet (vrede en zegeningen zij met hem) zei:

“Zoek Lailatul Qadr tijdens de oneven nachten van de laatste tien dagen van de Ramadan.” 5

Het meest correcte is dat Laylatoel Qadr plaatsvindt tijdens de laatste tien nachten van de Ramadan en specifieker tijdens de laatste zeven nachten. Daarbij is het waarschijnlijker dat deze nacht op één van de oneven nachten valt. En het meest waarschijnlijke is dat Laylatoel Qadr op de 27e nacht van de Ramadan plaatsvindt. Deze nacht wordt vermeld in een hadith van Ubai ibn Ka’b. 6

Maar er is geen zekerheid  dat Laylatoel Qadr op de 27e nacht plaatsvindt. De meest correcte uitspraak is dat Laylatoel Qadr tijdens de laatste 10 nachten plaatsvindt en dit is door meer dan 40 geleerden vastgesteld. We zouden er daarom beter voor kunnen kiezen om de laatste tien nachten van de Ramadan allemaal in aanbidding door te brengen. Op deze manieren zullen we Laylatoel Qadr zeker benutten en in aanmerking komen voor de beloofde beloning. En natuurlijk zijn de overige negen nachten van aanbidding geen verloren werk. Indien onze intentie goed is, zullen we voor al onze inzet rijkelijk beloond worden door Allah, de Rechtvaardige.

Duakaart Laylatoel Qadr

Bekijk hier de dua: Laylatul Qadr

____________________________
1: Soerah Al-Qadr 97:1-5
2: Boekhaarie en Moeslim, door Aboe Hoerayrah
3: Boekhaarie en Moeslim, door Aisha
4: Ahmed, Ibn Maajah en At-Thirmidhi
5: Boekhaarie en Moeslim
6: Moeslim, door Ubai ibn Ka’b

Handige smeekbeden Ramadan