Waardevolle woorden

De Profeet (vrede en zegeningen zij met hem) heeft gezegd: “Het zeggen van: “Vrij van alle tekortkomingen is Allah, alle lof komt Allah toe, er is geen God (die het recht heeft aanbeden te worden) dan Allah en Allah is de Allergrootste” is geliefder bij mij dan al hetgeen waarover de zon schijnt.”

Arabische tekst

سُبْحَانَ اللهِ، والحَمْدُ للهِ، لَا إِلَهَ إلَّا اللهُ واللهُ أَكْبَرُ

Vertaling van de lofprijzing

Vrij van alle tekortkomingen is Allah, alle lof komt Allah toe, er is geen God (die het recht heeft aanbeden te worden) dan Allah en Allah is de Allergrootste.

Uitspraak van de lofprijzing

SoebhaanAllah, walhamdoelillah, laa ilaha illaaAllah wallahoe akbar.

Extra informatie

Deze hadith en lofprijzing is overgeleverd van de Profeet (vrede en zegeningen zij met hem) door Aboe Hoerayrah (moge Allah tevreden met hem zijn). De hadith staat vermeld in Boekharie en Moeslim.