Namen van Allah

Tot Allah behoren de mooiste Namen en de beste Eigenschappen. Kennis hebben van deze Namen en Eigenschappen is een zeer belangrijke zaak voor ons. Het is immers middels deze Namen en Eigenschappen dat we onze Schepper leren kennen en daarmee ons geloof versterken. Daarbij gebiedt Allah ons om Hem aan te roepen met Zijn Namen:

En aan Allah behoren de schone namen, roept Hem daarmee. 1

Namen en Eigenschappen gebruiken bij dua

Door de Namen van Allah te kennen kunnen we dus onze liefde voor Hem versterken door de betekenissen van de Namen en Eigenschappen te overpeinzen. Eén van de beste wijze om de Namen en Eigenschappen te kunnen begrijpen, is door passende Namen en Eigenschappen te gebruiken bij het verrichten van smeekbeden.

Dus wanneer we vragen om vergeving, gebruiken we de Namen die passen bij vergeving, zoals Ar-Rahiem (de Genadevolle) en Ar-Ghaffar (Degene Die voortdurend vergeeft) enzovoort. En wanneer we vragen om voorzieningen, dan roepen we Ar-Razzaaq aan (de Voorziener). Wat we ook willen vragen, er zal een passende Naam zijn die we kunnen gebruiken.

99 Namen van Allah

Bekijk hier een lijst met 99 Namen van Allah die bekend zijn: 99 Namen van Allah.

Er wordt vaak gezegd dat Allah 99 Namen heeft en Zijn Namen worden tot dit aantal beperkt, vanwege een hadith van de Profeet (vrede en zegeningen zij met hem), waarin hij zei:

“Allah heeft 99 Namen, degene die ze leert, zal het Paradijs bereiken.” 2

Hoewel deze overlevering spreekt over 99 Namen van Allah heeft de meerderheid van de geleerden gezegd dat de Namen van Allah niet beperkt zijn tot dit aantal. Meer hierover lezen? Bekijk het artikel: 99 Namen van Allah.

De Meest Verheven Naam van Allah gebruiken

Eén van de beste manieren om Allah te lofprijzen is door Zijn Meest Verheven Naam te gebruiken. Boerayda heeft overgeleverd dat de Profeet (vrede en zegeningen zij met hem) een man hoorde zeggen:

“O Allah, ik vraag U bij het feit dat ik getuig dat U Allah bent, er is geen god dan U, de Enige,van Wie alle schepselen afhankelijk zijn, Die niet verwekt heeft noch verwekt is en er is niemand gelijk aan Hem.”

De Profeet (vrede en zegeningen zij met hem) zei hierop:

“Deze man heeft Allah aangeroepen met Zijn Meest Verheven Naam, als Hij ermee gevraagd wordt, geeft Hij en als Hij ermee aangeroepen wordt, verhoord Hij.” 3

Imam Al-Tibi heeft hierover gezegd:

“Deze hadith laat zien dat Allah een Meest Verheven Naam heeft en wanneer Hij ermee aangeroepen wordt, verhoord Hij, zoals beschreven wordt in de hadith. Andere ahadith vermelden ook voorbeelden van de Meest Verheven Naam van Allah en daarin worden Namen genoemd die niet in deze hadith voorkomt. Aan de hand hiervan kan opgemaakt worden dat deze Naam (Allah) de Meest Verheven Naam is.” 4

__________________________________________

1: Soerah Al-Ar’aaf 7:180
2: Boekhaarie en Moeslim
3: Aboe Dawoed, At-Thirmidhi en anderen
4: Toehfat Al-Ahwadhi, 9/446