Dua bij het begin van het gebed (1)

De profeet (Allah’s vrede en zegeningen zij met hem) begon zijn gebed altijd met het opheffen van de handen (takbier), terwijl hij ‘Allah is de Allergrootste (Allah oe Akbar)’ zei. Dit wordt ook wel de openingstakbier genoemd. Hiermee wordt het gebed geopend en vanaf dat moment zijn alle andere zaken dan het gebed verboden. Na deze handeling noemde hij verscheidene openingssmeekbeden op, waaronder de volgende mooie smeekbede… Lees verder…

Smeekbede staat in Gebed |

Ied moebarak

Smeekbede staat in Overige |

Eid Mubarak!

Meer informatie over het Eid gebed? Het eid gebed.

Smeekbede staat in Overige |

Ied 2013 – Ied Moebarak

ied-2013-1

Smeekbede staat in Overige |

Zomervakantie benutten

Assalam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh,

De zomervakantie is voor velen aangebroken of zal binnenkort aanbreken. Veel mensen gebruiken deze tijd om op reis te gaan. Wij willen daarom eenieder er op attenderen dat de Profeet (vrede en zegeningen zij met hem) smeekbeden verrichtte wanneer hij op reis ging en wanneer hij terugkeerde na een reis. Ook verrichtte hij smeekbeden wanneer anderen op reis gingen en vroeg voor hen zegeningen. De smeekbeden die de Profeet (vrede en zegeningen zij met hem) verrichtte, staan op DuaKracht.nl: smeekbeden reis

Tijdens deze maand zal DuaKracht.nl tot de maand Ramadan geen nieuwe smeekbeden publiceren. Echter willen wij iedereen vragen om de smeekbeden die jullie voorheen geleerd hebben te herhalen en te controleren of de smeekbeden op de juiste manier uitgesproken worden. Leren is belangrijk, maar het herhalen en het controleren van geleerde zaken is eveneens belangrijk en daaraan dient eveneens aandacht besteed te worden. Dit geldt vooral voor smeekbeden uit het gebed. Iedereen van ons zou hier aandacht aan moeten besteden.

En vergeet niet om ook aandacht te besteden aan de voorbereiding voor de Ramadan. Deze prachtige maand staat weer voor de deur en zal inshaAllah spoedig aanbreken. Een goede voorbereiding is belangrijk: Ramadan artikelen

Moge Allah het gemakkelijk maken en ons allen tot de bewoners van het Paradijs laten behoren.

Team DuaKracht.nl

Smeekbede staat in Overige |

Een gezegende Eid al-Fitr

Smeekbede staat in Overige |