Smeekbede voor iemand die jou drinken geeft of dat wilt

In de tijd van de Profeet (vrede en zegeningen zij met hem) waren er drie metgezellen die erg veel honger hadden, waaronder Miqdad (moge Allah tevreden met hem zijn). Ze hadden niks en gingen naar de metgezellen, maar zij konden hen niets bieden. Toen kwamen ze bij de Profeet (vrede en zegeningen zij met hem) en hij bood hen onderdak, waar hij drie geiten had. Hij liet hen de geiten melken en dat deden zij. Zij dronken van de melk en lieten de rest staan voor de Profeet (vrede en zegeningen zij met hem) over. Op een nacht beïnvloedde Shaitan Miqdad, waarop Miqdad besloot de melk van de Profeet (vrede en zegeningen zij met hem) ook te drinken, met de gedachte dat hij geen behoefte zou hebben aan melk. Toen Miqdad het gedronken had, kreeg hij heel veel spijt en hij was heel erg bang dat de Profeet (vrede en zegeningen zij met hem) hem zou vervloeken. De Profeet (vrede en zegeningen zij met hem) kwam terug van de moskee wilde van zijn melk drinken, maar hij vond niks in zijn glas. De Profeet (vrede en zegeningen zij met hem) hief zijn handen op en Miqdad was bang dat hij nu vervloekt zou worden. Maar in plaats daarvan zei hij: “O Allah, voed degene die mij gevoed heeft en geef degene te drinken die mij te drinken geeft.” Zie hier de verhevenheid van de Profeet (vrede en zegeningen zij met hem). Lees verder…

Smeekbede staat in Familie en omgeving |

Smeekbede qunut tijdens het witr-gebed

Het behoorde tot de gewoonten van de Profeet (vrede en zegeningen zij met hem) om soms dua qunut te reciteren in het witr gebed. Eén van de dua qunut die de Profeet (vrede en zegeningen zij met hem) reciteerde, is ons overgeleverd door Ali ibn Abi Talib (moge Allah tevreden met hem zijn). Hij leverde over dat de Profeet (vrede en zegeningen zij met hem: “O Allah, ik zoek toevlucht bij Uw tevredenheid tegen Uw ontevredenheid. Ik zoek toevlucht tot Uw Vergiffenis tegen Uw Bestraffing en ik zoek toevlucht bij U tegen U. Ik ben niet in staat om te voldoen aan de lofprijzing die U toekomt . U bent zoals U Uzelf heeft geprezen.” Lees verder…

Smeekbede staat in Gebed |

Smeekbede bij het stoppen met eten

Eten en drinken is iets wat we dagelijks doen, maar hoe vaak staan we er echt bij stil hoe we aan ons eten komen? Beseffen we ons echt dat Allah Degene is Die ons voedt, Die ons te drinken geeft? Vooral tijdens deze gezegende maand Ramadan, waarin we vasten van eten en drinken, zouden we onszelf eraan moeten herinneren dat Allah Degene is Die ons voorziet van eten, drinken en van alles. Laten we daarom Allah prijzen voor we met smeekbede bij het beginnen met eten en Hem dankbaar zijn wanneer we klaar zijn met eten, tijdens deze gezegende maand, maar ook buiten deze maand. Allah is Degene Die ons altijd voorziet en alle lofprijzingen komen Hem toe. Lees verder…

Smeekbede staat in Alledaagse zaken |

Dua bij reizen

Van plan om te gaan reizen? Volg dan het voorbeeld van de Profeet (vrede en zegeningen zij met hem) en gebruik zijn woorden bij de aanvang van de reis en bij terugkomst na een reis. Zijn voorbeeld is immers het beste voorbeeld en op deze manier kunnen we om de zegeningen van Allah vragen, ook tijdens het reizen. Wat is de islam toch compleet en volmaakt! Lees verder…

Smeekbede staat in Bedevaart en reizen |

Dua voor het slapen

Er zijn vele handelingen bekend die de Profeet (vrede en zegeningen zij met hem) uitvoerde voordat hij ging slapen. Zo reciteerde hij Surah Al-IglasSurah Al-Falaq en Surah An-Nas in zijn handen, blies erin en ging met zijn handen over zijn lichaam, beginnend bij zijn hoofd. Deze handelingen herhaalde hij drie keer. Ook droeg hij de mensen op om ayat al-koersie te reciteren voor het slapen gaan, om zo bescherming te krijgen tegen shaytan. Tevens zijn er verschillende smeekbeden die men kan reciteren. Lees verder…

Smeekbede staat in Alledaagse zaken |

Smeekbede voor achterblijvers door de reiziger

Wanneer we gaan reizen, laten we veel van onze dierbaren achter. Dit kan moeilijk zijn, omdat we ons zorgen over hen maken en misschien bang zijn dat hen iets overkomt. Maar deze zorgen zijn niet nodig. Immers, we laten onze dierbaren achter bij Allah, Degene Die hen en ons geschapen heeft en Die het beste weet wat goed is voor ons allen. Wat er ook gebeurt, het heeft een goede reden en met die gedachte zouden we onze dierbaren die achterblijven bij het reizen, moeten toevertrouwen aan Allah, Degene Die het vertrouwen nooit schendt. Lees verder…

Smeekbede bij aankomst in een stad of dorp

In meerdere overleveringen is overgeleverd dat de Profeet (vrede zij met hem) altijd smeekbeden verrichtte wanneer hij een stad naderde die hij binnen wilde gaan. De smeekbede die hij dan verrichtte was: O Allah, Heer van de zeven hemelen en alles wat er in is, Heer van de zeven aarden en alles wat er op hen is, Heer van de duivels en alles wat zij misleiden, Heer van de winden en alles wat zij verspreiden. Ik vraag U om het goede van deze stad, het goede van haar inwoners en voor al het goede wat er in is en ik zoek mijn toevlucht bij U tegen het slechte van deze stad, het slechte van haar inwoners en het slechte wat er in is.  Lees verder…

Smeekbede staat in Bedevaart en reizen |

Smeekbede voor de reiziger door de achterblijver

Anas heeft overgeleverd dat er eens een man naar de Profeet (vrede en zegeningen zij met hem) kwam die wilde gaan reizen. Hij zei: “O Boodschapper van Allah, ik ga op reis, geef me voorzieningen.” De Profeet (vrede en zegeningen zij met hem) antwoordde: “Moge Allah je voorzien van vroomheid (taqwa).” De man zei: “Geef me meer voorzieningen.” De Profeet (vrede en zegeningen zij met hem) zei: “En moge Allah je zonden vergeven.” De man zei: “Geef me meer.” De Profeet (vrede en zegeningen zij met hem) antwoordde toen: “En moge Allah je het goede schenken, waar je ook bent.” Lees verder…

Smeekbede staat in Bedevaart en reizen |

Doea tijdens sudjud in het gebed (versie 4)

De sudjud is een onderdeel van het gebed waarover de Profeet (vrede en zegeningen zij met hem) heeft gezegd: “Het moment waarop de dienaar het dichtste bij zijn Heer is, is tijdens de neerknieling, dus vermeerder de smeekbeden (tijdens deze neerknieling).” Eén van de doea die de Profeet (vrede en zegeningen zij met hem) gebruikt heeft, is: “O Allah, vergeef me al mijn zonden, de grote en de kleine, de eerste en de laatste, de zichtbare en de onzichtbare.” Lees verder…

Smeekbede staat in Gebed |

Dua bij het dodengebed (versie 3)

Voor het bijwonen van het begrafenisgebed worden we beloond. De Profeet (vrede en zegeningen zij met hem) zei immers: “Degene die aanwezig is bij de dode tot er gebeden voor hem wordt, krijgt (de beloning van een) qiraat. En degene die aanwezig is tot hij begraven wordt, krijgt twee qieraataan.” Hij werd toen gevraagd: “Wat zijn qieraataan?” Hij zei: “Als twee grote bergen.” Lees verder…

Smeekbede staat in Begrafenis |