Smeekbede voor Leiding en Barmhartigheid

Allah zegt in de Edele Koran: En degenen die stevig gegrondvest in kennis staan, zeggen: “Wij geloven er in, alles is van onze Heer.” En niemand laat zich vermanen, behalve de bezitters van verstand. (Zij zeggen): “Onze Heer, laat onze harten niet afwijken nadat U ons geleid heeft en schenk ons van Uw kant Barmhartigheid. Voorwaar, U bent de Schenker. Onze Heer, voorwaar, U bent Degene Die de mensen verzamelt op de Dag waaraan geen twijfel is.” Voorwaar, Allah verbreekt de belofte niet. Lees verder…

Smeekbede staat in Koran |

Dua om te condoleren (versie 2)

De Profeet (vrede zij met hem) heeft gezegd: “Degene die zijn gelovige broeder condoleert vanwege zijn verlies, Allah zal hem met de kleding van eer kleden op de Dag der Opstanding.” Alleen al op basis van deze overlevering zouden wij dus onze medemoslims moeten condoleren wanneer zij te maken krijgen met het verlies van een dierbare. Maar natuurlijk ook om onze banden te versterken en onze medemoslims een helpende hand te bieden in moeilijke tijden. Lees verder…

Smeekbede staat in Begrafenis |

Dua tussen twee neerknielingen (versie 2)

Tussen de twee neerknielingen in (sazdjahs) nemen we een zithouding aan tijdens het gebed. De Profeet (vrede en zegeningen zij met hem) zat tijdens deze houding op zijn linkervoet, terwijl hij zijn rechtervoet rechtop hield, waarbij zijn tenen richting de qiblah wezen. Hij gebood dit ook anderen om te doen, hij (vrede en zegeningen zij met hem) zei tegen iemand die niet op de goede wijze bad: “Als je sazjdah doet, doe het stevig en als je omhoog komt, zit dan op je linker dijbeen.” Lees verder…

Smeekbede staat in Gebed |

Dua bij onweer

Wanneer de Profeet (vrede en zegeningen zij met hem) de donder van het onweer hoorde of wanneer hij de bliksem zag, was hij gewend om een smeekbede tot Allah te richten waarin hij (vrede en zegeningen zij met hem) Allah prees. Wanneer Amir ibn Abdoellah ibn Az-Zoebayr (moge Allah tevreden met hem zijn) het onweer hoorde, stopte hij met praten en sprak de smeekbede in navolging van de Profeet (vrede en zegeningen zij met hem) uit. Lees verder…

Smeekbede staat in Buitenshuis |

Dua bij sudjud tilawah

Allah zegt in de Koran: “En voor Allah werpt zich neer wat zich in de hemelen en op de aarde bevindt, gewillig of ongewillig, en ook hun schaduwen (onderwerpen zich) in de ochtend en in de avond.” Dit is één van de verzen waarbij het aanbevolen is om neer te knielen voor Allah (sudjud tilawah). Tijdens deze sudjud tilawa kunnen er verschillende smeekbeden uitgesproken worden, zoals onderstaande. Lees verder…

Smeekbede staat in Gebed, Koran |

Dua tijdens buiging en knieling in het gebed (versie 3)

Aisha heeft overgeleverd dat de Profeet (vrede zij met hem) de ruku (neerbuiging) en de sudjud (neerknieling) verrichtte en dat hij hierin zei: “Verheerlijkt en Meest Heilig (is Hij), Heer van de engelen en de roeh (Djibriel).” Lees verder…

Smeekbede staat in Gebed |

Dua voor een goed einde en vergiffenis

Sterven terwijl we behoren tot de bewoners van het Paradijs, dat is waar we naar verlangen. Maar willen we echt sterven als bewoners van het Paradijs? Wellicht een vreemde vraag, want wie beantwoordt deze vraag nou met nee! Niemand, toch? Maar ondanks dat niemand deze vraag met nee beantwoordt, zijn er slechts weinigen die hun leven zo indelen om het Paradijs te bereiken. Laten we kritisch naar onszelf kijken. Zijn we er echt mee bezig om het Paradijs te bereiken? Vragen we Allah om het Paradijs? Verrichten we daden om tot de bewoners van het Paradijs te behoren? Immers, als je iets echt graag wilt, dan doe je er toch alles voor… Lees verder…

Smeekbede staat in Koran, Persoonlijk |

Wat te zeggen bij het verrichten van wudu

In de Koran staat: ‘O jullie die geloven, wanneer jullie je voorbereiden op het gebed, wast dan jullie gezichten en jullie handen tot de ellebogen en wrijft over jullie hoofden en wast jullie voeten tot de enkels.’ In deze Woorden van Allah zien we de verplichting van de wudu terug. De wudu is de sleutel tot het gebed en bezit een grote waarde. Zo heeft de Profeet (vrede en zegeningen zij met hem) gezegd: “Degene die wudu verricht zoals hij mij het heeft zien verrichten en daarna twee gebedseenheden verricht vol concentratie, zijn zonden zullen vergeven worden.” Lees verder…

Smeekbede staat in Alledaagse zaken, Gebed |

Smeekbede bij het ontwaken (versie 2)

Allah is onze Schepper, Degene Die ons voorziet, Degene Die tot alles in staat is. Allah heeft ons geschapen en schenkt ons overvloedig veel gunsten. Is het dan niet logisch om de dag te beginnen met het gedenken van Allah? Daarom deze korte, maar mooie smeekbede om onze dagen mee te beginnen, om zo een goede start van de dag te hebben. Lees verder…

Smeekbede staat in Alledaagse zaken |

Dua bij het dodengebed (versie 2)

De Profeet (vrede en zegeningen zij met hem) heeft gezegd: “Wanneer een moslim sterft en er veertig moslims aan zijn begrafenisgebed deelnemen die geen deelgenoten aan Allah toekennen, dan wordt hun voorspraak voor hem door Allah aanvaard.” Verricht dus het dodengebed (salaat al-djanaaza) voor de moslims, want zij hebben deze voorspraak nodig, zoals ook wij het op een dag nodig zullen hebben. Lees verder…

Smeekbede staat in Begrafenis |