Smeekbede bij het beëindigen van een bijeenkomst

Het is overgeleverd van Aisha (moge Allah tevreden met haar zijn) dat de Profeet (vrede zij met hem) bijeenkomsten altijd beëindigde met de woorden: Verheerlijkt en geprezen bent U en alle lofprijzingen komen U toe, ik getuig dat er geen god is die het recht heeft aanbeden te worden, behalve U, ik zoek Uw vergeving en keer mij berouwvol naar U.  Lees verder…

Smeekbede staat in Alledaagse zaken, Familie en omgeving |

Dua voor overgave aan Allah

Allah is onze Heer en wij behoren enkel en alleen op Hem te vertrouwen. Deze overtuiging dragen we in ons hart, en wij zouden het ook moeten tonen met onze daden en uitspraken. Allah is Degene Die de hemelen en de aarde geschapen heeft met alles wat er in is. Hij is Degene Die ons geschapen heeft en ons onderhoudt en wij zullen tot Hem terugkeren. Het is niet meer dan logisch dat we Hem om leiding vragen, om vergeving, om hulp, om voorzieningen, om alles en dat we Hem vol overgave aanbidden. Lees verder…

Smeekbede staat in Koran, Persoonlijk |

Smeekbede van talbiyah bij hadj of umrah

Oem Salamah (moge Allah tevreden zijn met haar) heeft overgeleverd dat zij de Profeet (vrede zij met hem) hoorde zeggen dat degenen die de intentie hebben om de hadj te verrichten, zijn stem zou moeten verheffen, terwijl hij de talbiyah uitspreekt. De talbiya zijn woorden waarmee we Allah lofprijzen en deze woorden luiden als volgt: Lees verder…

Smeekbede staat in Bedevaart en reizen, Lofprijzingen |

Dua bij blijdschap

Veel mensen roepen Allah alleen aan in tijden waarin zij het moeilijk hebben, in tijden vol leed en beproevingen. Maar we zouden ons natuurlijk altijd tot Allah moeten wenden, niet alleen in slechte tijden. Ook in goede tijden zouden we Allah moeten prijzen voor alle gunsten die Hij ons schenkt en we zouden Hem dankbaar moeten zijn. Lees verder…

Smeekbede staat in Persoonlijk |

Dua bij beproevingen

Moslim zijn, betekent niet dat we gevrijwaard zijn van beproevingen. Iedereen krijgt te maken met beproevingen. Echter, het verschil is dat de moslim beloond wordt voor de beproevingen wanneer de moslim er op een goede manier mee omgaat. De profeet (vrede zij met hem) heeft immers gezegd: “Hoe wonderlijk is het geval van de gelovige. Er is iets goeds voor hem in alles en dit is bij niemand anders het geval dan bij de gelovige. Wanneer hij iets aangenaams ervaart, uit hij zijn dankbaarheid tegenover Allah en dat is goed voor hem. Wanneer hij tegenslag ervaart, heeft hij er geduld mee en dat is ook goed voor hem.” Een goede reden dus om op onze houding te letten wanneer beproevingen ons overkomen. Hiervoor kunnen we de woorden van de profeet (vrede zij met hem) gebruiken die hij uitsprak wanneer er iets gebeurde wat hij als beproeving ervaarde en zie hier hoe hij zich compleet overgaf aan Allah.. Lees verder…

Smeekbede staat in Persoonlijk |

Dua bij het wakker worden in de nacht

Aishah heeft overgeleverd dat wanneer de Profeet (vrede en zegeningen zij met hem) wakker werd in de nacht en zich omdraaide, zei hij: “Niemand heeft het recht aanbeden te worden, behalve Allah, de Enige, de Overweldiger, de Heer van de Hemelen en de aarde en alles ertussen, de Almachtige, de Vergevingsgezinde.”  Lees verder…

Smeekbede staat in Persoonlijk |

Dua bij het verlaten van de moskee

Het is ons bekend dat de moskee een goede plek is om onze tijd door te brengen, mits we ons natuurlijk bezighouden met nuttige zaken, zoals bidden, Koran lezen, leren over ons geloof. Maar we kunnen niet al onze tijd in de moskee doorbrengen, er zijn immers ook verplichtingen buiten de moskee. Het is dus niet alleen belangrijk om te weten hoe we de moskee kunnen binnentreden, maar het is ook belangrijk om te weten op welke manier we de moskee het beste kunnen verlaten. De Profeet (Allah’s vrede en zegeningen zij met hem), het beste voorbeeld, verliet de moskee door eerst met zijn linkervoet naar buiten te stappen terwijl hij de volgende woorden uitsprak:  Lees verder…

Smeekbede staat in Gebed |

Dua na regen

Hoewel velen van ons liever de zon zien schijnen dan een regenbui, zouden we natuurlijk ook dankbaar moeten zijn voor regen. Laten we ons bijvoorbeeld eens voorstellen hoe de wereld er uit zou zien zonder regen. Alles zou droog zijn en alles zou verdorren, zoals we bijvoorbeeld in woestijnen kunnen zien. We zouden steeds minder water hebben en vele planten, bloemen, bomen en voedselsoorten zouden niet meer kunnen groeien. Laten we ons voorstellen wat voor invloed dat zou hebben op onszelf, onze omgeving en ons dagelijkse leven. De gevolgen hiervan zouden ingrijpend zijn. Ook dit toont ons weer de Wijsheid van Allah, Hij weet wat goed voor ons is en Hij voorziet ons van alles wat we nodig hebben. Laten we Allah dus zeer dankbaar zijn voor alle gunsten die Hij ons schenkt, waaronder de regen. Lees verder…

Smeekbede staat in Buitenshuis |

Dua bij het verlaten van het huis

De Boodschapper van Allah (vrede zij met hem) heeft gezegd dat wanneer iemand zijn huis verlaat en de onderstaande smeekbede uitspreekt, dat er dan tegen hem wordt gezegd: “Jij bent geleid, jij bent behoed en jij bent beschermd.” De shaitan keert zich vervolgens van hem af. Laten we er dus voor zorgen dat wij geleid, behoed en beschermd worden bij het verlaten van onze huizen door de onderstaande smeekbede uit te spreken.  Lees verder…

Smeekbede staat in Alledaagse zaken |

Dua bij het betreden van het huis

De Profeet (vrede zij met hem) heeft gezegd: “Wanneer iemand bij het betreden van zijn huis en bij het eten Allah gedenkt, dan zal shaitan tegen zijn volgelingen zeggen: “Er is (hier) geen slaapplaats of voedsel om te eten.” Maar wanneer iemand het gedenken van Allah nalaat bij het betreden van zijn huis, zegt de shaitan tegen hen: “Jullie hebben een slaapplaats gevonden om te rusten vannacht.” En wanneer iemand Allah niet gedenkt bij het eten, zegt shaitan: “Jullie hebben een slaapplaats gevonden en voedsel om te eten.” Om Allah te gedenken bij het betreden van gebruikte de Profeet (vrede zij met hem) de onderstaande smeekbede. Nadat hij deze smeekbede gezegd had, was hij gewend om de aanwezigen te begroeten met de salam. Lees verder…

Smeekbede staat in Alledaagse zaken |