Dua bij angst voor shirk

Shirk is het aanbidden van iets of iemand anders dan Allah of naast Allah, een zaak die niet toegestaan is in de islam. Sterker nog: het is een zeer gevaarlijke daad, want het kan ervoor zorgen dat alle goede daden van iemand teniet gedaan worden. Ook is het een daad die niet vergeven wordt door Allah, het leidt iemand naar het hellevuur, in plaats van het prachtige paradijs. Allah zegt in de Koran: ‘En voorzeker, er is aan jou en aan degenen voor jou geopenbaard: “Als jij deelgenoten toekent, dan zullen jouw werken vruchteloos worden en zal jij tot de verliezers behoren.” Nee, aanbidt daarom Allah en behoor tot de dankbaren.’ Het is daarom belangrijk dat wij onze toevlucht zoeken bij Allah wanneer wij vrezen voor shirk, zodat wij niet tot de verliezers zullen behoren. Dit kan met de volgende dua.

Dua in het Arabisch

اللّهُـمَّإِنّـي أَعـوذُبِكَ أَنْ أُشْـرِكَ بِكَ وَأَنا أَعْـلَمْ، وَأَسْتَـغْفِرُكَ لِما لا أَعْـلَم

Betekenis van de dua

O Allah, ik zoek mijn toevlucht bij U, opdat ik geen deelgenoten aan U toeken, terwijl ik mij daar bewust van ben en ik vraag U om vergeving voor hetgeen wat ik onbewust doe.

Uitspraak van de dua

Allahoemma innie a3oedhoe bika an oeshrika bika wa ennaa a3lemoe wa astaghfiroeka limaa laa a3lem.

Extra informatie

Deze smeekbede is overgeleverd door Ahmed. Het vers uit de Koran staat vermeld in soerah Az-Zoemar, versnummer 65 en 66.