Dua wanneer er iets gebeurt wat je liever niet hebt

Abu Huraira (moge Allah tevreden met hem zijn) heeft overgeleverd dat de Profeet (vrede en zegeningen zij met hem) zei: “De sterke gelovige is beter en geliefder bij Allah dan de zwakke gelovige, en in iedereen zit iets goeds. Streef daarom naar hetgeen wat profijtvol is voor jou en zoek de hulp van Allah. En als jou iets overkomt (in de vorm van problemen), zeg dan niet: “Als ik dat had gedaan, was dit en dat niet gebeurd”, maar zeg: “Allah heeft bepaald en wat Hij wilde deed Hij”, want “als” opent de deuren voor de Shaitan.”

Dua in het Arabisch

قَدَّرَ اللهُ وَما شـاءَ فَعَـل

Interpretatie van de betekenis van de dua

Allah heeft bepaald en wat Hij wilde deed Hij.

Uitspraak van de dua

QaddarAllahoe wa maa shaa’ fa3al.

Extra informatie

De dua en de rest van de hadith staan vermeld in Sahih Muslim (4/2052).