Dua bij verlies

In tegenstelling tot wat we vaak denken, is het verliezen van iets of iemand niet slecht in de islam. Hoewel wij de wijsheid er niet achter kennen, kent Allah deze wel en wij zouden op Hem moeten vertrouwen, ook in moeilijke tijden. Verricht daarom de volgende smeekbede bij verlies, opdat Allah je er iets beters voor in de plaats zal geven.

Smeekbede in het Arabisch

إِنّا للهِ وَإِنَا إِلَـيْهِ راجِعُـون ، اللَّهُـمَّ اْجُـرْنِي في مُصِـيبَتِي، وَاخْلُـفْ لي خَيْـراً مِنْـهَا

Betekenis van de dua

Wij zijn gekomen van Allah en tot Hem zullen wij terugkeren. O Allah, beloon mij voor dit verlies wat mij getroffen heeft en schenk mij er iets beters voor in de plaats.

Uitspraak van deze smeekbede bij verlies

Iennaa liellaahie wa iennaa ielayhie raadji’oen, Allaahoemma e-edjoernie fie moesieebatie wa akhlief lie gayran mienha.

Extra informatie

Deze dua is terug te vinden in sahieh Moeslim.