Dua bij blijdschap

Veel mensen roepen Allah alleen aan in tijden waarin zij het moeilijk hebben, in tijden vol leed en beproevingen. Maar we zouden ons natuurlijk altijd tot Allah moeten wenden, niet alleen in slechte tijden. Ook in goede tijden zouden we Allah moeten prijzen voor alle gunsten die Hij ons schenkt en we zouden Hem dankbaar moeten zijn.

Dua in het Arabisch

الْحَمْـدُ للهِ الَّذي بِنِـعْمَتِهِ تَتِـمُّ الصّـالِحَات

Betekenis van de dua

Alle lofprijzingen komen Allah toe Die met Zijn gunsten al het goede vervolmaakt heeft. 

Uitspraak van de dua

Al-h’amdoelillahi alladhie bi ni3matihi tatimmoe as-saalieh’aat.

Extra informatie

Deze smeekbede is overgeleverd door Al-Haakim.

Wanneer er iets gebeurt wat ons blij maakt, kunnen we ook in navolging van de Profeet (vrede zij met hem) knielen voor Allah. Het is namelijk overgeleverd dat wanneer er iets gebeurde wat de Profeet (vrede zij met hem) blij maakte of een goede gebeurtenis, dan knielde hij (vrede zij met hem) neer voor Allah om zijn dankbaarheid aan Allah te tonen. Dit is overgeleverd in Ibn Maajah, Aboe Dawoed en At-Thirmidhi.