Wat te zeggen bij woede

Soelayman ibn Sard heeft overgeleverd dat hij bij de Profeet (vrede zij met hem) zat en dat er twee mannen waren die elkaar beledigden. Eén van hen kreeg een rood gezicht en de aders in zijn nek zwollen op. De Profeet (vrede zij met hem) zei toen: “Ik ken woorden waarmee datgene wat hij voelt, weggaat als hij het zou uitspreken…”

Dua in het Arabisch

أَعـوذُ بِاللهِ مِنَ الشَّيْـطانِ الرَّجيـم

Betekenis van de dua

Ik zoek toevlucht bij Allah tegen de vervloekte satan.

Uitspraak van de dua

A3oedhoe bilehi mina as-shaytaani ar-radjiem.

Extra informatie

De bovenstaande hadith over woede is overgeleverd door Soelayman ibn Sard en staat vermeld in Boekhaarie. Soortgelijke overleveringen zijn ook overgeleverd in Moeslim.

Behalve het uitspreken van deze woorden heeft de Profeet (vrede zij met hem) ons ook geadviseerd omvan houding te veranderen bij boosheid. De Profeet (vrede zij met hem) zei namelijk: “Als iemand van jullie boos wordt en hij staat, laat hem dan gaan zitten zodat zijn woede weg zal gaan. Als het niet weggaat, laat hem dan gaan liggen.” Deze hadith is overgeleverd door Ahmed en door Aboe Dawoed.

dua-woede