Wat te doen bij twijfel over het geloof

Eén van de manieren waarop de vervloekte shaitan ons van de waarheid probeert af te brengen, is door influisteringen. Hij fluistert ons zaken in waardoor we gaan twijfelen over ons geloof, moge Allah ons ertegen beschermen. De Profeet (vrede en zegeningen zij met hem) heeft gezegd: “De shaitan zal tot iemand van jullie komen en zeggen: “Wie heeft de aarde geschapen?” waarop degene zegt: “Allah”, waarna de shaitan zegt: “En wie heeft Allah geschapen?” Wie van jullie dit overkomt, laat hem dan zeggen: “Ik geloof in Allah en in Zijn Boodschappers.”

Arabische uitspraak

Toevlucht zoeken bij Allah door te zeggen:

أَعـوذُ بِاللهِ مِنَ الشَّيْـطانِ الرَّجيـم

Afstand nemen van de twijfel waardoor men getroffen is, door te zeggen:

آمَنْـتُ بِاللهِ وَرُسُـلِه

En ook het reciteren van de volgende ayah uit surah Al-Hadid is aangeraden:

هُوَ الأوَّلُ، وَالآخِـرُ، وَالظّـاهِـرُ، وَالْبـاطِـنُ، وَهُوَ بِكُلِّ شَيءٍ عَلـيم

Interpretatie van de betekenis

Toevlucht zoeken bij Allah door te zeggen:

Ik zoek toevlucht bij Allah tegen de vervloekte satan.

Afstand nemen van de twijfel waardoor men getroffen is, door te zeggen:

Ik geloof in Allah en Zijn Boodschappers.

En ook het reciteren van de volgende ayah uit surah Al-Hadid is aangeraden:

Hij is de Eerste en de Laatste, de Allerhoogste, de Meest Onwaarneembare. En Hij is Alwetend over alle zaken.

Uitspraak van de Arabische tekst

Toevlucht zoeken bij Allah door te zeggen:

A3oedhoe bi billahi mina s-shaytaani r-radjiem.

Afstand nemen van de twijfel waardoor men getroffen is, door te zeggen:

Amantoe billahi wa roesoelih.

En ook het reciteren van de volgende ayah uit surah Al-Hadid is aangeraden:

Hoewa al-awwaloe, wa al-agiroe, wa dt-dtaahiroe, wa al-baatinoe, wa hoewa bikoelli shayin 3aliem.

Extra informatie

Het toevlucht zoeken tegen de vervloekte Shaytan staat overgeleverd in Bukharie en in Moesliem, evenals het zeggen “Ik geloof in Allah en Zijn Boodschappers”. Het reciteren van de ayah staat vermeld in Moesliem en de ayah staat vermeld in Surah Al-Hadid (57:3). De hadith in de inleiding is overgeleverd door Abu Huraira (moge Allah tevreden met hem zijn) en staat vermeld in Muslim en Ahmad.