Profeet Musa

De Moslim gelooft in alle Profeten die door Allah naar de mensheid gezonden zijn, zo geloven we ook dat Profeet Musa heeft bestaan en een ware Boodschapper was van Allah. Hij behoort tot één van de 5 vooraanstaande Profeten van Allah en is een groot voorbeeld voor ons. Profeet Musa was een zeer standvastige Profeet.

Zijn verhaal begint bij het moment dat hij nog een kleine baby was. Hij werd geboren in een moeilijke tijd, in een land die onderdrukt werd door de verschrikkelijke Firaun, een tiran die zichzelf als God had gekozen. Hij dwong de mensen om hem te aanbidden en verwierp het bestaan van Allah. Ook de mensen mochten niet in Allah geloven, maar dienden in hem te geloven.

Toen hij op een nacht een droom kreeg over een jongen vanonder de Kinderen van Israiel, die zijn macht zou ondermijnen, dwong hij zijn mensen om alle pasgeboren jongens van de Kinderen van Israiel te doden. Dit werd gedaan zonder genade en vele jongens werden gedood. Musa werd geboren in die tijd en zijn moeder vreesde voor zijn leven, maar werd door Allah geïnspireerd om Musa in een mandje in een rivier te leggen en hem weg te laten gaan. Een moeilijke keuze voor een moeder, maar ze was vastberaden en legde al haar vertrouwen in Allah.

Firaun dacht Allah slim af te zijn door alle jongens te doden, maar het tegendeel was waar. Allah redde niet alleen het leven van Musa, hij liet Musa ook opgroeien in de omgeving van Firaun. Degene die het mandje met Musa vond, was niemand minder dan de vrouw van Firaun, die Firaun smeekte om Musa te houden en hem op te voeden als hun eigen kind. Firaun stemde toe, niet wetend dat dit de jongen was die hij zocht.

Musa sliep, at, speelde en groeide op in het huis van Firaun en groeide uit tot een sterke, slimme jongeman waarover Allah zegt in de Koran: “En toen hij zijn volle kracht had bereikt en volgroeid was, gaven Wij hem wijsheid en kennis. En zo belonen Wij de weldoeners.”

Maar op een dag ging Musa naar de stad en hij werd daar getuige van een vechtpartij tussen twee mannen. Eén van de man behoorde tot het volk van Musa en hij vroeg Musa om hulp. Musa kwam hem te hulp en hij sloeg de andere man met een dodelijke klap. Musa kreeg meteen spijt en wist dat hij een fout had gemaakt. Hij zei: “Dit behoort tot het werk van de Shaitan, hij is waarlijk een vijand die duidelijk doet dwalen.”

Musa voelde zich onveilig in zijn stad en niet zomaar. Hij hoorde dat mensen bezig waren om een manier te bedenken om hem te doden. En Musa werd geadviseerd om de stad te verlaten. Hij vertrok en vond een nieuwe woonplek. Hij trouwde daar en verbleef daar voor ongeveer 7 à 10 jaar, tot hij terug wilde naar de stad waar hij opgegroeid was. Hij pakte zijn spullen in en vertrok samen met zijn familie naar Egypte.

Tijdens de reis, stopten ze om te rusten in de nacht. Het was een donkere nacht, maar Musa zag in de verte een vuur. Hij zei tegen zijn familie: “Blijf hier, ik zie een vuur, wellicht zal ik daar een fakkel van voor jullie meenemen of zal ik daar leiding vinden. Zo gezegd, zo gedaan. Musa vertrok naar het vuur. Ibn Kathir zegt over dit vuur dat enkel Musa in staat was om dit vuur te zien. Het vuur was immers enkel en alleen voor hem.

Musa kwam dichterbij het vuur en toen hij aankwam, werd hij opgeschikt door een stem. Een stem sprak tot hem: “Waarlijk, ik ben jouw Heer, o Musa, dus trek je sandalen uit, voorwaar je bevindt je in de Heilige Valei met de naam Towah.” Musa keek om zich heen, niet wetende wat er gebeurde. Hij vroeg zich af van wie deze stem was. Maar Allah sprak weer tot hem: “Waarlijk, ik ben Allah, er is geen god dan Ik, aanbid Mij daarom en onderhoud het gebed om mij te gedenken. Voorwaar, het Uur zal aanbreken.”

Er volgde een gesprek tussen Allah en Musa, die eindigde met een bevel aan Musa gericht. Allah zei tegen hem: “Ga naar Firaun, waarlijk, hij stelt zich tiraniek op, maar spreek mild tot hem, wellicht laat hij zich vermanen of wordt hij bang.” Musa was bang, wetende dat hij één van de mensen van Firaun had gedood en nu moest hij Firaun de les gaan lezen. Hij moest Firaun gaan uitnodigen naar het aanbidden van Allah alleen, Firaun, die zichzelf als god heeft benoemd. Allah zegt dan tegen hem: “Voorwaar, Wij hebben je een andere keer begunstigd, toen Wij je moeder inspireerde met enige inspiratie. We zeiden haar: “Leg hem in een kist en werp hem in de zee, zodat de zee hem op de kust zal werpen, een vijand van Mij en een vijand van hem zal hem vervolgens opnemen.” En ik heb Mijn liefde over jou uitgestort, opdat jij onder Mijn toezicht groot werd gebracht.” Allah stelt hem gerust en Musa vertrekt naar Firaun.

Musa nodigde Firaun uit tot de islam, maar Firaun weigert. Hij bespotte Musa en stelde belachelijke vragen. Musa bleef geduldig en bleef hem uitnodigen tot de islam. Maar Firaun blijft weigeren en blijft Musa en zijn volgelingen bespotten. Uiteindelijk krijgt Musa het beval van Allah om in de nacht weg te vluchten uit Egypte en hij volgt het bevel op. Echter, Firaun en zijn aanhangers kwamen hierachter en besluiten hen te achtervolgen. Ze doen dit tot ze bij de Roze Zee aankomen: een doodlopend einde. Musa en zijn volgelingen kunnen geen kant op en Firaun denkt te winnen.

Maar Allah is Zijn dienaren nabij en Musa krijgt het bevel om met zijn stok op de zee te slaan. Hij doet dit en de zee splijt open, een wonder waarmee Allah Musa begunstigd heeft. Musa en zijn volgelingen bereiken de overkant van de zee veilig. Maar op het moment dat Firaun en zijn aanhangers die hen volgden, de overkant ook willen bereiken, keert de zee terug in de oude staat. Firaun en zijn aanhangers verdrinken in de zee en Allah redt Musa en de Kinderen van Israiel van Firaun en dit is de dag van Ashura.