Geloven in Profeten

Moslims geloven in Profeten die door Allah naar de mensheid zijn gestuurd om het geloven in Allah te onderwijzen. Het bijzondere hiervan is dat alle Profeten met dezelfde, universele boodschap gezonden zijn: geloof in Allah, in God en in niemand anders en aanbidt Hem alleen. Deze boodschap stond altijd centraal, hoewel de religieuze wetgevingen daarbuiten wel van elkaar konden verschillen.

De moslims geloven natuurlijk in Profeet Mohammed (vrede zij met hem), zoals de moslims ook in de shahada getuigen. Moslims geloven dat Mohammed (vrede zij met hem) de laatste Profeet en Boodschapper is die naar de mensheid gezonden is. Mohammed (vrede zij met hem) is gezonden met een universele boodschap, die geldt voor de gehele mensheid. Met de komst van Mohammed werden alle eerdere wetgevingen, waarmee andere Profeten gekomen waren, opgeheven. De boodschap waarmee Mohammed (vrede zij met hem) door Allah naar de mensen gestuurd is, is regerend en dient door iedereen gevolgd te worden.

Maar naast Mohammed (vrede zij met hem) geloven de moslims ook in andere Profeten, zowel de Profeten die bij naam bekend zijn, als de Profeten waarover geen kennis bekend (meer) is. In de Koran staan 25 Profeten bij naam genoemd, maar er zijn veel meer Profeten naar de mensheid gezonden. De moslim gelooft dus ook dat Profeet Abraham (Ibrahim) bestaan heeft, Profeet Noach (Noeh), Profeet Adam, Profeet Jezus (Isa), Profeet Mozes (Moesa) en nog vele andere Profeten.

Er wordt vaak gesproken over Profeten en over Boodschappers. Deze twee benamingen lijken qua betekens op elkaar, maar verschillen enigzins. Een Boodschapper is een Profeet die met een geheel nieuwe wetgeving gestuurd is (zoals een nieuwe openbaring). Zo is Profeet Jezus (Isa) een Boodschapper, want hij werd met de Bijbel (Indjiel) naar de mensheid gestuurd. Ook Mohammed (vrede zij met hem) is een Boodschapper, want hij werd met de Koran naar de mensheid gestuurd die een nieuwe religieuze wetgeving bevatte.

Een Profeet daarentegen wordt ook naar de mensheid gestuurd, maar de meesten van hen regeren met een bestaande religieuze wetgeving. Een Boodschapper is altijd een Profeet, maar een Profeet is dus niet altijd een Boodschapper.

Bekijk hier de andere zuilen van iman: