Welke rechtscholen volgen jullie?

Wij volgen geen specifieke rechtschool, wij volgen de Koran en de Sunnah van de Profeet (vrede en zegeningen zij met hem) volgens het begrip van de vrome metgezellen. En op basis daarvan keren wij terug naar alle rechtgeleide geleerden die zichzelf inzetten om de ware islam over te brengen op basis van de Koran en de Sunnah volgens het begrip van de vrome metgezellen van de Profeet (vrede en zegeningen zij met hem). Allah zegt in de Koran: “Volg hetgeen aan jullie van jullie Heer is neergezonden en volg geen anderen als vrienden en beschermers dan Hem.” (Surah Al-A’raaf 7:3).

En dit was ook waar de vier imams die aan de rechtscholen verbonden zijn naar streefden en waar zij naar opriepen. Er zijn vele uitspraken van deze vier imams die dit benadrukken. Zo zei imam Abu Hanifa (moge Allah hem genadig zijn): “Als een hadith sahih bevonden is, dan is dat mijn rechtschool.” (Al-Haashiya).

En hij zei ook: “Het is verboden voor iemand die mijn bewijsvoering niet kent om uitspraken te doen op basis van deze woorden, want wij zijn stervelingen: de ene dag zeggen wij iets en de volgende dag nemen we het terug.” (Abbas ad-Dawri).

En imam Abu Haniefa zei zelfs tegen zijn student Yacoub: “Schrijf niet alles op wat je van mij hoort, want het kan gebeuren dat ik vandaag een bepaalde mening heb die ik morgen verwerp of dat ik morgen een bepaalde mening heb die ik overmorgen verwerp.”

En imam Malik (moge Allah hem genadig zijn) zei: “Voorzeker, ik ben slechts een sterveling: ik maak soms fouten en ik ben soms juist. Kijk daarom naar mijn meningen en accepteer alles wat overeenkomt met het Boek en de Sunnah en negeer al hetgeen wat niet overeenkomt met het Boek en de Sunnah.” (Jami Bayan Al-Ilm).

En imam Shaafi’i (moge Allah hem genadig zijn) zei: “De Sunnah van de Boodschapper van Allah (vrede en zegeningen zij met hem) bereiken ons allemaal, maar ontsnappen ons net zo goed. Dus altijd als ik mijn mening uitspreek of een principe formuleer: mocht er op gezag van de Boodschapper van Allah (vrede en zegeningen zij met hem) iets zijn dat tegen mijn mening ingaat, dan is de correcte mening die van de Boodschapper van Allah (vrede en zegeningen zij met hem) en wordt het ook mijn mening.” (Hakim).

Hij zei ook: “In iedere zaak waar de mensen van de overleveringen een uitspraak van de Boodschapper van Allah (vrede en zegeningen zij met hem) sahih bevinden en die mijn uitspraak tegenspreekt, neem dan mijn woorden terug, of het nu tijdens mijn leven of na mijn dood gebeurt.” (Abu Nu’aim)

En hij zei: “Iedere verklaring op gezag van de Profeet (vrede en zegeningen zij met hem) is ook mijn visie, zelfs al hoor je het niet van mij.” (Ibn Abi Hatim).

Ook imam Ahmed (moge Allah hem genadig zijn), een belangrijke man in het verzamelen van de Sunnah en het zich eraan houden, was duidelijk in de bronnen van de islam die gebruikt moesten worden. Hij zei: “Volg mijn mening niet, noch die van Malik, Shaafi’i, Awzaa’i of Thawri, maar neem van waar zij namen.” (Foelani).

Verder zei hij: “Navolgen betekent dat men datgene volgt wat van de Profeet (vrede en zegeningen zij met hem) en zijn metgezellen komt, na de opvolgers heeft men een keuze.” (Abu Dawud).

De vier imams waren zich bewust van de moeilijke taak die zij tot zich hadden genomen en wisten dat er meer kennis was dan wat zij bezaten en dat zij fouten konden maken. Zij waren niet feilloos en lieten dit ook duidelijk merken. Zij verboden hun volgelingen om vast te houden aan hun uitspraken die de Koran en authentieke ahadith tegenspreken. Sterker nog: zij verwierpen hun eigen uitspraken wanneer het in strijd bleek te zijn met de Koran en de Sunnah van de Profeet (vrede en zegeningen zij met hem) en droegen hun volgelingen op om dit ook te doen, zelfs na hun dood. Dit is wat deze vier imams en alle rechtgeleide geleerden willen en naar streven.

De vier imams hebben een grote rol gehad bij het vastleggen van islamitische kennis. Zij wilden de ware islam niet verloren laten gaan en hebben zichzelf ervoor ingezet en daarvoor prijzen wij hen en vragen wij Allah om hen te belonen en hen te vergeven. Maar we dienen niet blindelings uitspraken te volgen zonder eerst terug te keren naar de Koran en de Sunnah volgens het begrip van de metgezellen. Wanneer we dit wel zouden doen, zouden we deze vier imams een groot onrecht aandoen.