De verdiensten van dua

Allah de Verhevene zegt in de Koran (2:186):

En wanneer Mijn dienaren u over Mij vragen, zeg dan: “Ik ben nabij. Ik verhoor het gebed van de smekende, wanneer hij Mij aanroept.” 1

De plaats van du’a is zo hoog bij Allah dat de Profeet (vrede zij met hem) zei in sahih al-Jami:

“Niets is eervoller bij Allah de Verhevene dan dua.”

Hij zei ook in sahih al-Jami:

“De beste aanbidding is dua.”

En om degene te waarschuwen die arrogant zijn of nalatig zijn in het maken van du’a, zei de Profeet (vrede zij met hem) in sahih al-Jami:

“De meest onbekwame persoon is degene die geen dua maakt en de meest gierige persoon is degene die geen salaam geeft.”

Ook staat vermeld in sahih al-Jami dat hij (vrede zij met hem) zei:

“Iemand die Allah niet vraagt, Hij zal boos op hem zijn.”

Allah zegt in de Koran (35:15):

“O, gij mensen, gij zijt afhankelijk van Allah, maar Allah is de Onafhankelijke, de Geprezene.”

Dus om onze behoeftes en wensen te vervullen, moeten we ons op Hem beroepen. Het maken van Dua aan Allah is een erkenning van onze zwakheid en Zijn grootheid. De Profeet (vrede zij met hem) zei in een overlevering van ibn al-Sunni en at-Thirmidhi:

“Vraag alles aan Allah, zelfs de veters van je schoenen. Als Allah niet verstrekt, zal het nooit beschikbaar zijn.”

Onze geliefde Profeet (vrede zij met hem) heeft gezegd in een overlevering die overgeleverd is door Ahmad, Aboe Dawoed en At-Thirmidhi:

“Waarlijk, jullie Heer is Bescheiden en Gul, en wanneer Zijn dienaar zijn handen aan Hem opheft in een smeekbede, is Hij verlegen om hen leeg terug te laten keren.”