Surah Al-Iglas

De Profeet (vrede en zegeningen zij met hem) heeft over deze surah in de Koran gezegd: “Het reciteren van surah al-Iglas staat gelijk (in beloning) aan (het reciteren van) één derde (deel) van de Koran.” Een vers met een gigantische waarde die tegelijkertijd gemakkelijk te memoriseren is. Als je het vers nog niet kent, leer het dan meteen!

Betekenis van de surah

Allah zegt in de Koran (interpretatie van de betekenis):

  1. Zeg: “Hij is Allah, de Enige.
  2. Allah is de Enige van Wie al het geschapene afhankelijk is.
  3. Hij heeft niet verwekt, noch is Hij verwekt.
  4. En niet één is aan Hem gelijk.

Surah Al-Iglas in het Arabisch

قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ

اللَّهُ الصَّمَدُ

لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ

وَلَمْ يَكُن لَّهُ كُفُوًا أَحَدٌ

Uitspraak van surah Al-Iglas

  1. Qoel hoewa Allaahoe ahad
  2. Allahoe s-samad
  3. Lem yalid wa lem yoeled
  4. Wa lem yakoe l-lahoe koefoewen ahad

Extra informatie

Surah Al-Iglas is hoofdstuk 112 uit de Koran en bestaat uit vier verzen. Wanneer wij Allah willen leren kennen, dienen wij naar dit vers te kijken. Dit vers leert ons Allen kennen. Wij leren dat Allah de Enige God is en dat alles afhankelijk van Allah is. Allah heeft niks en niemand nodig, terwijl wij allen behoeftig zijn aan Hem. Ook leert dit vers ons dat Allah geen vader of moeder heeft en ook geen zoon of dochter en dat niets en niemand aan Hem gelijk is, in geen enkel opzicht.

Dit vers werd geopenbaard, omdat de veelgodenaanbidders de Profeet (vrede en zegeningen zij met hem) vroegen Allah te beschrijven. Hierop openbaarde Allah dit vers.

De bovenstaande hadith staat vermeld in Sahih Muslim en is overgeleverd door Abu Huraira (moge Allah tevreden met hem zijn).

Meer verzen uit de Koran