Dua bij onweer

Wanneer de Profeet (vrede en zegeningen zij met hem) de donder van het onweer hoorde of wanneer hij de bliksem zag, was hij gewend om een smeekbede tot Allah te richten waarin hij (vrede en zegeningen zij met hem) Allah prees. Wanneer Amir ibn Abdoellah ibn Az-Zoebayr (moge Allah tevreden met hem zijn) het onweer hoorde, stopte hij met praten en sprak de smeekbede in navolging van de Profeet (vrede en zegeningen zij met hem) uit. Lees verder…

Smeekbede staat in Buitenshuis |