Smeekbede van talbiyah bij hadj of umrah

Oem Salamah (moge Allah tevreden zijn met haar) heeft overgeleverd dat zij de Profeet (vrede zij met hem) hoorde zeggen dat degenen die de intentie hebben om de hadj te verrichten, zijn stem zou moeten verheffen, terwijl hij de talbiyah uitspreekt. De talbiya zijn woorden waarmee we Allah lofprijzen en deze woorden luiden als volgt: Lees verder…

Smeekbede staat in Bedevaart en reizen, Lofprijzingen |

Dua bij beproevingen

Moslim zijn, betekent niet dat we gevrijwaard zijn van beproevingen. Iedereen krijgt te maken met beproevingen. Echter, het verschil is dat de moslim beloond wordt voor de beproevingen wanneer de moslim er op een goede manier mee omgaat. De profeet (vrede zij met hem) heeft immers gezegd: “Hoe wonderlijk is het geval van de gelovige. Er is iets goeds voor hem in alles en dit is bij niemand anders het geval dan bij de gelovige. Wanneer hij iets aangenaams ervaart, uit hij zijn dankbaarheid tegenover Allah en dat is goed voor hem. Wanneer hij tegenslag ervaart, heeft hij er geduld mee en dat is ook goed voor hem.” Een goede reden dus om op onze houding te letten wanneer beproevingen ons overkomen. Hiervoor kunnen we de woorden van de profeet (vrede zij met hem) gebruiken die hij uitsprak wanneer er iets gebeurde wat hij als beproeving ervaarde en zie hier hoe hij zich compleet overgaf aan Allah.. Lees verder…

Smeekbede staat in Persoonlijk |

Dua na regen

Hoewel velen van ons liever de zon zien schijnen dan een regenbui, zouden we natuurlijk ook dankbaar moeten zijn voor regen. Laten we ons bijvoorbeeld eens voorstellen hoe de wereld er uit zou zien zonder regen. Alles zou droog zijn en alles zou verdorren, zoals we bijvoorbeeld in woestijnen kunnen zien. We zouden steeds minder water hebben en vele planten, bloemen, bomen en voedselsoorten zouden niet meer kunnen groeien. Laten we ons voorstellen wat voor invloed dat zou hebben op onszelf, onze omgeving en ons dagelijkse leven. De gevolgen hiervan zouden ingrijpend zijn. Ook dit toont ons weer de Wijsheid van Allah, Hij weet wat goed voor ons is en Hij voorziet ons van alles wat we nodig hebben. Laten we Allah dus zeer dankbaar zijn voor alle gunsten die Hij ons schenkt, waaronder de regen. Lees verder…

Smeekbede staat in Buitenshuis |

Dua bij het betreden van het huis

De Profeet (vrede zij met hem) heeft gezegd: “Wanneer iemand bij het betreden van zijn huis en bij het eten Allah gedenkt, dan zal shaitan tegen zijn volgelingen zeggen: “Er is (hier) geen slaapplaats of voedsel om te eten.” Maar wanneer iemand het gedenken van Allah nalaat bij het betreden van zijn huis, zegt de shaitan tegen hen: “Jullie hebben een slaapplaats gevonden om te rusten vannacht.” En wanneer iemand Allah niet gedenkt bij het eten, zegt shaitan: “Jullie hebben een slaapplaats gevonden en voedsel om te eten.” Om Allah te gedenken bij het betreden van gebruikte de Profeet (vrede zij met hem) de onderstaande smeekbede. Nadat hij deze smeekbede gezegd had, was hij gewend om de aanwezigen te begroeten met de salam. Lees verder…

Smeekbede staat in Alledaagse zaken |

Dua bij het betreden van de moskee

Aboe Hoerayrah (moge Allah tevreden met hem zijn) heeft overgeleverd dat de Profeet (Allah’s vrede en zegeningen zij met hem) heeft gezegd: “De meest geliefde plaats van Allah zijn de moskeeën en de meest gehate plaatsen zijn de marktplaatsen.” En zo is het: de moskee is een eervolle plaats om onze tijd door te brengen en daarom zouden we er goed aan doen om de moskee zo vaak mogelijk te bezoeken. De Profeet (Allah’s vrede en zegeningen zij met hem) was ook vaak in de moskee en betrad de moskee door eerst met zijn rechtervoet naar binnen te stappen. Hierbij sprak hij de volgende woorden uit:  Lees verder…

Smeekbede staat in Gebed |

Dua na een slechte droom (nachtmerrie)

Aboe Qatada heeft overgeleverd dat de Profeet (vrede en zegeningen zij met hem) heeft gezegd: “Een goede droom die uitkomt is afkomstig van Allah, en een slechte droom is van satan. Dus wanneer iemand van jullie een slechte droom heeft, dient hij bescherming te zoeken bij Allah en aan zijn linkerzij spugen, zodat de slechte droom hem niet zal benadelen.” Het toevlucht zoeken bij Allah na een nachtmerrie kan middels de volgende smeekbede. Lees verder…

Smeekbede staat in Alledaagse zaken, Persoonlijk |

Dua bij het houden omwille van Allah

Een goede omgeving is zeer belangrijk voor een moslim. De voordelen van het omgaan met goede mensen die sterk zijn in hun geloof, zijn namelijk eindeloos en dragen bij aan het behoud van iemands geloof. Dit in tegenstelling tot het omgaan met mensen die zich met verdorven zaken bezighouden, wat enkel en alleen problemen op zal leveren, zelfs al zijn deze niet altijd meteen zichtbaar. Het is en blijft een feit dat degenen die met elkaar omgaan invloed op elkaar zullen hebben. Ken je de uitspraak ‘vertel me wie jouw vrienden zijn en ik vertel je wie jij bent’ niet?  Daarom is het in de islam belangrijk dat we een goede omgeving uitkiezen, een omgeving die ons van nut kan zijn en die ons kan helpen op het pad van Allah. Zoek naar deze mensen en ga met hen om. Van deze mensen kun je houden omwille van Allah, omdat zij zich inzetten voor de zaak van Allah, omdat zij het paradijs als doel hebben, omdat zij zich overgeven aan Allah. Lees verder…

Smeekbede staat in Familie en omgeving |

Dua voor de terugreis

Wanneer de profeet (vrede zij met hem) terugkeerde van een reis naar huis, sprak hij bij zijn terugreis ook een smeekbede uit. Deze smeekbede was hetzelfde als de smeekbede die hij (vrede zij met hem) verrichtte wanneer hij op reis ging, alleen voegde hij er de volgende woorden aan toe: ‘Met berouw keren wij terug naar onze Heer, onze Heer aanbiddend, onze Heer prijzend.’ Een mooi voorbeeld voor ons om op te volgen. Lees verder…

Smeekbede staat in Bedevaart en reizen |

Dua voor het maken van een tussenstop bij reizen

Tijdens het reizen wordt er vaak onderweg gestopt om wat te eten, te rusten en natuurlijk om het gebed te verrichten. Tijdens zo’n tussenstop kunnen we ook een smeekbede verrichten die door de Profeet (vrede zij met hem) verricht werd. Lees verder…

Smeekbede staat in Bedevaart en reizen |

Dua na de laatste tashahud (versie 2)

De profeet (vrede zij met hem) heeft gezegd dat wanneer iemand de tashahhud verricht heeft dat hij dan daarna (binnen het gebed) toevlucht zou moeten zoeken bij Allah tegen vier zaken. Deze zaken zijn: de bestraffing van het graf, de bestraffing van het hellevuur, de beproevingen van het leven en de de dood en tegen de beproeving van dadjaal (antichrist). Dit dient gedaan te worden na de laatste tashahhud en salaat ibrahim en dit kan op de volgende manier.. Lees verder…

Smeekbede staat in Gebed |