Dua bij reizen

Van plan om te gaan reizen? Volg dan het voorbeeld van de Profeet (vrede en zegeningen zij met hem) en gebruik zijn woorden bij de aanvang van de reis en bij terugkomst na een reis. Zijn voorbeeld is immers het beste voorbeeld en op deze manier kunnen we om de zegeningen van Allah vragen, ook tijdens het reizen. Wat is de islam toch compleet en volmaakt! Lees verder…

Smeekbede staat in Bedevaart en reizen |

Dua voor de terugreis

Wanneer de profeet (vrede zij met hem) terugkeerde van een reis naar huis, sprak hij bij zijn terugreis ook een smeekbede uit. Deze smeekbede was hetzelfde als de smeekbede die hij (vrede zij met hem) verrichtte wanneer hij op reis ging, alleen voegde hij er de volgende woorden aan toe: ‘Met berouw keren wij terug naar onze Heer, onze Heer aanbiddend, onze Heer prijzend.’ Een mooi voorbeeld voor ons om op te volgen. Lees verder…

Smeekbede staat in Bedevaart en reizen |