Eerste tien dagen van Dhul-Hijjah

Sommige maanden zijn beter bij Allah dan andere maanden en één van deze betere maanden is de maand Dhul-Hijjah. Tijdens deze maand vindt de Hadj plaats (de grote bedevaart naar Mekka), een belangrijke pilaar behorende tot de vijf zuilen van islam en daar staat deze maand bekend om. Het is eveneens de maand waarin Eid al-Adha plaatsvindt, de dag van Arafa en de dagen van Tashriq en waarin de eerste tien dagen een verheven positie bezitten. De Profeet (Allah’s vrede en zegeningen zij met hem) zei over de eerst tien dagen van Dhul-Hijjah:

“Er zijn geen dagen waarop de goede daden meer geliefd zijn door Allah dan deze tien dagen.” 1

Met deze hadith wordt ons duidelijk wat voor een verheven positie deze eerste tien dagen van Dhul-Hijjah hebben. Hoewel goede daden altijd geliefd zijn bij Allah, worden goede daden nog meer beloond dan op andere dagen. Logisch is het dan ook om onze goede daden juist tijdens deze dagen te vermeerderen. Zo is het natuurlijk aan te raden om in deze periode de Hadj en de Umrah te verrichten, maar ook daden zoals vasten, meer smeekbeden verrichten, oprecht berouw tonen en natuurlijk om te offeren, zijn goed. Lees meer over deze daden in dit artikel.

Dhul-Hijjah 2014

De maand Dhul-Hijjah begint op donderdag 25 september, de dag van Arafa valt dit jaar op vrijdag 3 oktober en Eid al-Adha valt op zaterdag 4 oktober en duurt drie dagen.

Daden tijdens de eerste tien dagen van Dhul-Hijjah

Zoals we al zagen, zijn de goede daden meer geliefd bij Allah tijdens de eerste tien dagen van Dhul-Hijjah. De volgende daden kunnen tijdens deze eerste tien dagen verricht worden:

Berouw tonen

Oprecht berouw tonen is een plicht voor iedere moslim. We begaan dagelijks zonden, zelfs als we het niet door hebben. Het berouw tonen aan Allah is daarom een belangrijke daad. De Profeet (vrede en zegeningen zij met hem) wist dit en vroeg daarom vaak vergeving bij Allah:

“Bij Allah, ik zoek vergeving bij Allah en ik wend mij meer dan zeventig maal per dag (om vergeving vragend) tot Hem.” 2

Het tonen van een berouw is een goede daad en we zouden in deze tien dagen het tonen van berouw moeten vermeerderen om zo het behagen van Allah te verkrijgen.

Vasten

Het is aangeraden voor de moslim om te vasten tijdens de eerste negen dagen van Dhul-Hijjah. Dit vanwege de hadith waarin de Profeet (vrede en zegeningen zij met hem) zei:

“Er zijn geen dagen waarop de goede daden meer geliefd zijn door Allah dan deze tien dagen.” 3

Het vasten behoort zonder twijfel tot het verrichten van goede daden. Dit kunnen we opmaken uit de hadith qudsi waarin Allah zegt:

“Iedere daad van de zoon van Adam is voor hem, behalve het vasten. Het vasten is voor Mij en Ik zal hem ervoor belonen.” 4

Ook is er overgeleverd van één van de vrouwen van de Profeet (vrede en zegeningen zij met hem) dat hij gewend was om te vasten tijdens de eerste negen dagen van Dhul-Hijjah en andere dagen. 5 Vooral het vasten op de dag van Arafa is aan te raden.

Het verrichten van de Hadj en Umrah

Eén van de grootste daden die iemand kan verrichten tijdens de eerste tien dagen van Dhul-Hijjah is natuurlijk de Hadj. De Hadj behoort tot de vijf zuilen van de islam en door het verrichten ervan tijdens deze dagen, voldoen we aan deze zuil.

Het offeren

Het offeren is één van de daden die ons dichter bij Allah brengen. Het offeren vindt plaats op de dag van Eid al-Adha (de tiende dag van Dhul-Hijjah) en dient na het Eid-gebed gedaan te worden en kan gedaan worden tot het maghreb-gebed op de veertiende dag van Dhul-Hijjah. Het offer wat voor het Eid-gebed gebracht wordt, is niet geldig. De Profeet (vrede en zegeningen zij met hem) heeft over het offeren gezegd:

“Wie het gebed verricht zoals ons en slacht zoals ons, zijn offer zal geaccepteerd worden door Allaah. En wie zijn offer slacht voor het Eid-gebed, het zal niet als offer geaccepteerd worden.” 6

Verder dient degene die het offer brengt, zich te onthouden van het knippen van zijn haar en zijn nagels. De Profeet (vrede en zegeningen zij met hem) heeft gezegd:

“Wanneer jullie de maan van Dhul-Hijjah zien en iemand van jullie wil een offer brengen, hij zou moeten stoppen met het knippen van zijn haren of nagels totdat hij het offer heeft gebracht.” 7

Het verrichten van smeekbeden en lofprijzingen

Het verrichten van smeekbeden is een goede daad die ook onder de goede daden geschaard kan worden. De Profeet (vrede en zegeningen zij met hem) heeft immers over het verrichten van smeekbeden gezegd:

“Niets is nobeler bij Allah dan de smeekbede.” 8

Ook heeft de Profeet (vrede en zegeningen zij met hem) gezegd:

“Er zijn geen dagen die geweldiger zijn bij Allah, of waarin goede daden Hem meer geliefd zijn, dan deze tien dagen, dus zeg veel tahliel, takbier en tahmied op tijdens hen (deze tien dagen).” 9

Lees meer over de dagen in Dhul-Hijjah

_________________________________
1: Boekhaarie
2: Boekhaarie
3: Boekhaarie
4: Boekhaarie en Moeslim
5: An-Nasaa’i, Aboe Dawoed, sahih verklaard door Al-Albaanie
6: Boekhaarie en Moeslim
7: Moeslim
8: At-Thirmidhi, Ibn Majah, Ahmed, Al-Haakim en anderen
9: Ahmed