Smeekbeden tijdens speciale gelegenheden

Het verrichten van dua kan op verschillende momenten, waarbij sommige tijden en plaatsen verheven zijn boven andere tijden en plaatsen. Ook zijn er situaties waarin we vaker smeekbeden verrichten dan dat we dat in andere situaties doen, doordat we sterker zijn in ons geloof of doordat de situatie er om vraagt of juist omdat de situatie het dan beter toelaat:

 Wanneer smeekbeden verrichten    Smeekbeden tijdens het gebed
Wat is een smeekbede?
Waarom smeekbeden verrichten?
Wanneer smeekbeden verrichten?
Momenten verhoorde smeekbeden
Tijden en plaatsen verhoorde dua
Informatie over smeekbeden
  Gebed / salat
Gebed verrichten met smeekbeden
Smeekbeden uit het gebed
Smeekbeden in het Nederlands
Witr gebed
Vrijdag, een bijzondere dag


  Jaarlijks terugkerend    Overige momenten
Smeekbeden Ramadan
Laatste 10 nachten Ramadan
Laylatoel Qadr
Eerste10 dagen Dhul-Hijjah
Dag van Arafa
Dag van Ashura
Islamitische feestdagen
Eid gebed
Eid felicitaties
  Rokia en smeekbeden
Huwelijk in de islam
Onvruchtbaarheid
Salat istigara
Begrafenisgebed
Dhikr
Koran
Voor het slapen gaan
Grote voorbeelden in de Islam
Citadel van de moslim
Dua examen en toetsen

 

Het verrichten van smeekbeden is een handeling die zeer geliefd is bij onze Schepper, Allah, de Almachtige. Sterker nog, het is de meest nobele daad bij Allah die we kunnen verrichten. De Profeet (vrede en zegeningen zij met hem) heeft immers gezegd in een hasan overlevering die vermeld staat in At-Thirmidhi, Ibn Maajah en Ahmad dat er niets nobeler is bij Allah dan de smeekbede. Als er niets nobeler is dan het verrichten van smeekbeden, waarom zouden we dit dan achterwege laten?