Momenten waarop smeekbeden verhoord worden

Er zijn vele tijden en plaatsen waarbij de kans groter is dat onze smeekbeden verhoord worden, wanneer we op deze momenten en plaatsen smeekbeden verrichten. Het is een gunst van Allah dat Hij sommige tijdstippen en sommige plaatsen verheven heeft boven andere tijdstippen en plaatsen. In dit artikel volgt een opsomming van deze tijden en plaatsen:

 • Tijdens het derde deel van de nacht
 • Een bepaalde tijd van de nacht
 • De maand Ramadan
 • Laylat al-Qadr
 • De eerste tien dagen van Dhul-Hijjah
 • Voor het dohr-gebed
 • Tijdens de oproep tot het gebed (adhaan)
 • Tussen de adhaan en de iqaamah
 • Tijdens het verrichten van de neerknieling (sudjud)
 • Voor het beëindigen van het gebed
 • Na de voorgeschreven gebeden
 • Een bepaalde tijd op vrijdag
 • De regen
 • Het drinken van Zamzam water
 • Het kraaien van een haan
 • Het bezoeken van de zieken
 • Wanneer de ziel van iemand wordt weggenomen
 • Aangedane onrecht
 • De vader, de vastende en de reiziger
 • De vader tegen zijn kind
 • Een rechtschapen persoon voor zijn ouders

 
Voor de uitleg en bewijzen over de genoemde tijden en plaatsen kun je het volgende artikel lezen: Tijden en plaatsen waar dua verhoord worden.

En om te weten waardoor smeekbeden niet verhoord worden: Waarom worden onze smeekbeden niet verhoord?