De vrijdag

Allah heeft de moslims gezegend met de vrijdag, al-Jumu’ah. De Profeet (vrede en zegeningen zij met hem) zei:

“Allah hield degenen die voor ons waren weg van de vrijdag. De joden hadden zaterdag en de christenen hadden zondag (als dagen voor hun aanbidding). Toen bracht Allah ons en leidde ons naar de vrijdag. Dus Hij maakte de dagen in de opeenvolging van vrijdag, zaterdag en zondag en op dezelfde manier zullen zij (de joden en de christenen) na ons komen op de dag der opstanding. Wij zijn de laatste mensen van deze wereld, maar wij zullen de eersten zijn op de dag der opstanding en we zullen beoordeeld worden voor alle anderen.” 1

De vrijdag is de dag waarop Adam geschapen werd, de dag waarop hij in het Paradijs werd toegelaten en ook de dag waarop hij het Paradijs moest verlaten. Het is de dag waarop de zon vanuit het westen zal opkomen in plaats vanuit het oosten. Het is de dag waarop het Uur plaats zal vinden. Het is de dag waarop de bewoners van het Paradijs Allah zullen zien (yawm al-mazied). Het is de beste dag van alle andere dagen. De vrijdag is een wekelijks terugkerende feestdag waarop moslims samenkomen bij het vrijdaggebed. Het is de dag waarop zonden vergeven worden en de dag waarop grote beloningen te behalen zijn.

En behalve dat is het ook de dag waarin er een uur is waarin onze smeekbeden geaccepteerd worden. De Profeet (vrede en zegeningen zij met hem) heeft gezegd over de vrijdag in een overlevering die vermeld staat in Boekhaarie en Moeslim:

“Gedurende (de vrijdag) is er een tijd waarop een moslimdienaar niet staat en bidt en Allah om iets vraagt zonder dat Hij het aan hem zal geven,” en hij gebaarde met zijn hand om aan te geven hoe kort die tijd is. 2

Het exacte tijdstip

Er bestaan meningsverschillen tussen de geleerden over het exacte tijdstip van dit uur. Binnen deze meningsverschillen zijn er twee meningen die het sterkste zijn. Deze twee meningen zijn:

  • Het moment waarop de imam gaat zitten tussen twee khutbahs in tot aan het einde van de khutbah.
  • De tijd na het assr-gebed tot het maghreb-gebed.

Ibn Al-Qayyim heeft de tweede mening verkozen boven de eerste. Dit vanwege de hadith waarin de Profeet (vrede en zegeningen zij met hem) heeft gezegd:

“De vrijdag bestaat uit twaalf uren (of delen). Tijdens (deze twaalf uren) is er een uur en als de moslim Allah iets vraagt (tijdens dit uur), zal Allah het hem geven. Zoek het daarom tijdens het laatste uur, na asr.” 3

Dit is ook de mening van de meerderheid van de vroegere geleerden en eveneens van de metgezellen van de Profeet (vrede en zegeningen zij met hem). Zij volgen allen de mening dat het exacte tijdstip van dit uur plaatsvindt na het assr-gebed, voor zonsondergang.

_____________________________

1: Moeslim
2: Boekhaarie en Moeslim
3: Aboe Dawoed en An-Nasaa’i