Wat is het witr gebed

Het witr gebed werd door de Profeet (vrede en zegeningen zij met hem) verricht en hij moedigde anderen ook aan om het te verrichten. Het bidden van het witr gebed behoort tot de sterk aanbevolen handelingen (sunnah muakkadah).

Wat is het witr gebed?

Witr is een Arabisch woord wat ‘oneven’ betekent. Het witr gebed is een aanbevolen gebed waarmee het nachtgebed oneven wordt gemaakt. Zoals we in een overlevering van de Profeet (vrede en zegeningen zij met hem) kunnen zien, houdt Allah van oneven. Het behoorde daarom ook tot de gewoonte van de Profeet (vrede en zegeningen zij met hem) om zijn handelingen oneven te maken, bijvoorbeeld wanneer hij eet of dronk. De Profeet (vrede en zegeningen zij met hem) zei:

“Voorwaar, Allaah is witr en hij houdt van witr.” 1

Abdullah ibn Omar (moge Allah tevreden met hem zijn) heeft overgeleverd dat de Profeet (vrede en zegeningen zij met hem) eens gevraagd werd over het verrichten van het nachtgebed. Zij zeiden:

“Hoe dient het nachtgebed volgens u verricht te worden?”

De Profeet (vrede en zegeningen zij met hem) zei:

“Twee aan twee, maar wanneer iemand van jullie het aanbreken van de ochtend vreest, dient hij één gebedseenheid te verrichten. Deze zal hetgeen wat hij heeft gebeden (aan gebedseenheden) op een oneven getal brengen.”

Abdoellah ibn Omar voegde als advies aan deze woorden toe:

“Degene die het nachtgebed bidden, dient zijn gebed met Witr af te sluiten.” 2

Het gebed dient dus oneven afgesloten te worden, door drie, vijf, zeven of negen gebedseenheden te verrichten. Het is ook toegestaan om één gebedseenheid als witr te verrichten, zoals we in de bovenstaande hadith kunnen zien.

Wanneer wordt het witr gebed gebeden?

Aishah (moge Allah tevreden met haar zijn) heeft overgeleverd dat de Profeet (vrede en zegeningen zij met hem) het witr gebed in verschillende delen van de nacht verricht heeft. Zo heeft hij het in het begin van de nacht verricht (na het isha gebed), ook heeft hij het halverwege de nacht verricht en ook in het laatste deel van de nacht. Daarbij leverde zij over dat hij op het laatst het laatste deel van de nacht aanhield. 3

Het witr gebed kan dus gebeden worden vanaf na het isha gebed tot het fadjr gebed, maar het laatste deel van de nacht is het beste. Dit vanwege de waarde van de laatste derde deel van de nacht. De Profeet (vrede en zegeningen zij met hem) heeft gezegd hierover:

“Onze Heer daalt iedere nacht neer tot de laagste Hemel in het laatste derde deel van de nacht, zeggende: “Wie zal Mij aanroepen, zodat Ik hem kan beantwoorden? Wie zal van Mij vragen, zodat Ik hem kan geven? Wie zal Mijn vergeving zoeken, zodat Ik hem kan vergeven?” 4

Maar wanneer we vrezen dat we het witr gebed niet kunnen verrichten in het laatste deel van de nacht, omdat we bijvoorbeeld vrezen dat we ons verslapen, dan is het beter om het voor het slapen te doen. De Profeet (vrede en zegeningen zij met hem) zei:

“Degene die vreest dat hij aan het eind van de nacht niet op kan staan, laat hem witr aan het begin van de nacht bidden, maar degene die denkt dat hij aan het einde van de nacht zal kunnen opstaan, laat hem Witr aan het einde van de nacht bidden, want bidden aan het einde van de nacht wordt waargenomen (door de engelen) en dat is beter.'” 5

Dua tijdens het witr gebed

Tijdens het witr gebed kan dua qunut gereciteerd worden.

_____________________________
1: Moeslim
2: Boekhaarie en Moeslim
3: Boekhaarie en Moeslim
4: Boekhaarie en Moeslim
5: Moeslim